07.10.2013
Letos jsme pojistili export už do 37 zemí (Hospodářské noviny )

Exportní garanční a pojišťovací společnost pojistila za prvních 8 měsíců letošního roku export v hodnotě téměř 48 mld. Kč. Bylo uzavřeno přes 90 nových pojistných smluv. Více jak polovina uzavřeného objemu mířila do tří zemí – Ruska, Turecka a Ázerbájdžánu, významný podíl připadl ještě na Indii, Izrael, Francii a Slovinsko.

V poslední době se i podle výsledků EGAP daří velmi dobře diverzifikovat český vývoz. Samozřejmě, že česká ekonomika je stále závislá na exportu do EU, ale exportérům se daří chytit se i na jiných trzích. Jen v letošním roce EGAP pojistil export do 37 zemí. A nejde jen o tradiční destinace. Najdete zakázky do Gruzie, Pákistánu, Gabunu, Etiopie, Chile… Do zájmových a prioritních zemí, tak jak je stanovuje Exportní strategie ČR, míří zhruba 3 z letos pojištěného exportu. Ukazuje se tak, že EGAP je přesně ta instituce, která pomáhá diverzifikovat český export.

            Jásat ale EGAP nemůže, celkové letošní výsledky ovlivní s velkou pravděpodobností nahlášené pojistné události a následné vytváření rezerv na výplatu pojistných plnění. Do intenzivního monitoringu je v současné době zařazeno několik objememrozsáhlýchobchodníchpřípadů ze sektoru sklářství a hutnictví, které byly uzavřeny v krizových letech 2009–2012.

            Jednoznačně největší objem letos pojištěného exportu tvoří stroje a technologická zařízení, dopravní prostředky a energetická zařízení. Tyto zakázky činí zhruba 80% celého pojištěného exportu za prvních osm měsíců. Jde o celou řadu velmi zajímavých projektů, z těch opravdu rozsáhlých obchodních případů třeba závod na výrobu tištěných spojů, zařízení na těžbu uhlí a pro tepelnou elektrárnu Adularya v Turecku, turbíny a generátory do Izraele, autobusy do Francie, rekonstrukce železniční tratě v Ázerbájdžánu atd.

            Vzhledem k tomu, jak důležitým odvětvím je pro export právě strojírenství, nemůže EGAP chybět na tradičním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Jeho expozici najdou všichni zájemci na volné ploše D brněnského výstaviště. Exportní garanční a pojišťovací společnost představí celou řadu novinek. Dokončili jsme přípravu balíčku produktů pro malé a střední podniky. Právě těm chceme nabídnout administrativně rychlejší a jednodušší formu projednání. To je v souladu s novou Obchodní strategií firmy, která chce malým a středním podnikům umožnit lepší přístup k exportnímu pojištění. EGAP tu není jen pro velké firmy. Aktivně hledá nové potenciální klienty a informuje je o možnostech exportního pojištění a financování v ČR, i o produktech a službách EGAP. Proto nově pořádá semináře pro začínající exportéry, kdy zjednodušenou formou představuje svou činnost (termíny seminářů a přihlášku najdou zájemci na http://www.egap.cz/ semináře).

            Zásadní změnou je nový pojistný proces u pojištění odběratelského úvěru, tedy u nejžádanějšího produktu. Jeho cílem je transparentně popsat jednotlivé fáze, v nichž se obchodní případ během přípravy a schvalování v EGAPu nacházejí. Výsledkem by mělo být zejména zrychlení dosavadního procesu pojišťování. Další logickou výhodou pro klienty je přehlednost, kdy „průvodcem“ pojištěním je pouze jedna kontaktní osoba. U nových obchodních případů mají banky a exportéři nyní možnost dostávat pravidelně automaticky generovaný e-mail, ve kterém je specifikováno, v jaké fázi projednávání daný případ je. Všechny kroky jsou transparentně nastavené, je jasné, kdy EGAP vyžaduje od klientů konkrétní podklady a v momentě jejich dodání mu začíná běžet lhůta, po kterou má EGAP čas na zpracování.

            Pro zájemce o exportní pojištění plánuje EGAP v rámci doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu dvě odborně zaměřené akce. Tou první je ve středu 9. října od 11 hodin konference Exportní financování, druhou pak tentýž den od 14.30 hod seminář EGAP „Novinky v oblasti exportního pojištění.“ Obou akcí se zájemci z řad exportérů mohou zúčastnit zdarma.

© EGAP  2018
Mapa stránek