01.12.2016
EGAP pojistil dodávku turbíny do Indonésie, jedná i o dodávce na Kubu (All for POWER)

Parní turbína z Plzně najde uplatnění na indonéském ostrově Jáva a české strojírenství tak může zaznamenat další úspěch na zahraničních trzích. Dodávku turbíny ze společnosti Doosan Škoda Power pro indonéskou paroplynovou elektrárnu Grati pojistila státní pojišťovna EGAP.

Export české turbíny je součástí širšího projektu – celkového rozšíření elektrárny Grati, kterého se účastní řada firem z různých zemí. Financování zajišťují velké mezinárodní banky ING, Société Générale, její česká „dcera“ Komerční banka a také korejská státní exportní a importní banka KEXIM. Kromě společností EGAP a korejské KEXIM se na pojištění podílí také italská agentura pro podporu exportu SACE.

            Společnost Doosan Škoda Praha vyveze na Jávu celé turbínové soustrojí. Dodaná turbína bude mít výkon 198 MW. Celkový instalovaný výkon elektrárny Grati bude činit 501 MW. „Energetika pro nás zůstává klíčovou oblastí, ve které i do budoucna vidíme velký potenciál pro podporu českého vývozu, ať už jde o dodávky pro plynové, jaderné nebo obnovitelné zdroje,“ řekl Jan Procházka, generální ředitel EGAP. J. Procházka připomněl, že státní pojišťovna od roku 2005 uzavřela u dodávek pro energetiku pojistné smlouvy v celkové hodnotě dosahující téměř 150 miliard korun. EGAP tak fakticky podpořil český export za téměř 450 miliard korun. „Stále silněji se soustředíme na pojišťování ekologicky šetrnějších zdrojů energie,“ dodal šéf pojišťovny EGAP.

BRÁNA DO JIHOVÝCHODNÍ ASIE

Plzeňská Doosan Škoda Power uzavřela příslušný subdodavatelský kontrakt s korejskou firmou Lotte Engineering & Construction. Ta je jedním z účastníků dodavatelského konsorcia (takzvané EPC konsorcium). Bankovní úvěr, pojištěný společností EGAP, pak čerpá státní indonéská firma PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), která je vlastníkem elektrárny Grati. Její aktivity v ostrovní zemi jsou širší než v případě českého ČEZ. PLN má totiž monopol na přenos a distribuci elektřiny v Indonésii a je také největším výrobcem elektřiny.

            „Tímto kontraktem jsme otevřeli dveře dalším obchodním příležitostem v jihovýchodní Asii, což s ohledem na plánované výstavby dalších elektáren představuje pro naši společnost slibný potenciál,“ uvedl Martin Baxa, obchodní manažer společnosti Doosan Škoda Power pro oblast Asie.

            Firma Doosan Škoda Power, jejíž tradice výroby zařízení pro energetiku sahá až do roku 1904, již spolupracovala s korejskou Lotte Engineering & Construction na jiném projektu v Jordánsku. Nynější indonéský kontrakt české firmy s korejskými majiteli pak, kromě samotné dodávky parní turbíny, zahrnuje také dohled nad uvedením do provozu generátoru, který dodá další výrobce) a také zaškolení zaměstnanců elektrárny.

NOVÁ ŠANCE NA KUBĚ

Pojišťovna EGAP už začala jednat také o podpoře další významné energetické zakázky pro české firmy. Tentokrát se jedná o projekt na Kubě. Češi by se měli podílet na rekonstrukci elektrárny Felton ve východní části ostrova. Elektrárna spaluje surovou ropu, čili palivo specifických fyzikálních a chemických vlastností.

            Právě v elektrárně Felton s instalovaným výkonem 2 × 250 MW už mají z devadesátých let minulého století zkušenosti s dodávkami českých firem. Konkrétně firma Škoda Power tam uváděla do provozu obě turbíny a firma ZAT řídicí systémy. Právě díky těmto řídicím systémům dosáhla elektrárna Felton jednoho z nejvyšších výkonů mezi kubánskými elektrárnami.

            Do budoucna lze očekávat, že potenciálních příležitostí na Kubě bude přibývat. Země totiž potřebuje rozsáhlou modernizaci celého energetického sektoru včetně tamní ztrátové přenosové a distribuční sítě. Kubánská vláda se chce rovněž více opřít o obnovitelné zdroje energie, jejichž podíl na celkové výrobě elektřiny chce navýšit ze současných čtyř procent na téměř jednu čtvrtinu v roce 2030.

KLÍČ K BUDOUCNOSTI – SPLACENÉ ZÁVAZKY

Z hlediska další spolupráce s Kubou je pro exportní pojišťovnu EGAP klíčové, že tato země ve druhé polovině letošního roku splatila své staré závazky. Pojišťování českých vývozů na Kubu tak může pokračovat, vedení EGAP schválilo nový limit pro tamní banku BICSA ve výši 45 milionů eur. Kromě zařízení pro energetiku jednají čeští exportéři s Kubánci o možných dodávkách potravin, hutního materiálu, dopravních prostředků a dalších strojů.

            Energetika nicméně dosud hrála v českém vývozu na Kubu dominantní roli. Právě v energetice uzavřel EGAP od roku 2005 největší objem pojistných obchodů. Z celkových 4,7 miliard korun pojištěného exportu na Kubu připadlo na stroje a zařízení k výrobě energie téměř 2,2 miliardy. „Vzhledem k dobré zkušenosti se splácením pohledávek budeme společně s českými exportéry a bankami na Kubě jednat o dalších příležitostech,“ říká generální ředitel EGAP Jan Procházka.

SÁZKA NA JÁDRO I VODU

Není pochyb o tom, že právě energetika zůstane pro pojišťovnu EGAP i do budoucna jedním z hlavních oborů. Prakticky na celém světě platí, že energetický vývoz se v mnoha případech neobejde bez podpory státních exportních agentur.

            Loni se sice energetika podílela na celkové hodnotě vývozu strojů a dopravních prostředků „pouze“ pěti procenty, často se ale jedná o sofistikované a vysoce kvalitní výrobky. Jedna velká zakázka navíc může celkový podíl energetiky v některých letech výrazně zvýšit.

            K potenciálním příležitostem za hranicemi České republiky se obrací kupříkladu tuzemský jaderný průmysl, který hodlá navázat na svou šedesátiletou tradici. České firmy usilují o zakázky při stavbě jaderných elektráren v zahraničí. Právě proto také EGAP navázal spolupráci se státními institucemi pro podporu exportu v zemích, jejichž firmy dokáží nové reaktory stavět. Příslušné dohody o vzájemném dozajišťování má s korejskou agenturou K-SURE, ruskou EXIAR, americkou Ex-Im Bank, francouzskou COFACE i čínskou Sinosure. „Bez pojištění a financování od institucí jako EGAP se dnes podobné investice prostě neobejdou,“ uvádí Jan Procházka.

            V dohledné době se přitom rýsují šance pro české firmy při stavbách ruského Rosatomu na třetích trzích. Jde například o elektrárny ve Finsku, Maďarsku či Turecku. Poměrně aktivně přistupuje k možné budoucí spolupráci s českými firmami také korejská společnost KEPCO.

            Získávání strojírenských zakázek v jaderné energetice podpořil EGAP od roku 2005 pojistkami za téměř 24 miliard korun. Naprostá většina pojištěného vývozu (takřka 90 procent) směřovala na Slovensko a týkala se dostavby jaderné elektrárny Mochovce. Největší zastoupení mezi jednotlivými vývozci má společnost Škoda JS, s níž EGAP za posledních jedenáct let uzavřel pojistné smlouvy za více než 17 miliard korun.

            Významnou podporu poskytl EGAP také výrobcům elektřiny z vodních zdrojů. Například společnost ENERGO-PRO investovala s pojištěním EGAP v Bulharsku, Gruzii a Turecku. Prostřednictvím pojistek za přibližně 45 miliard korun tak stát podpořil export za téměř 80 miliard.

© EGAP  2018
Mapa stránek