28.04.2017
VÝVOZ DO BĚLORUSKA POJIŠŤUJE EGAP PRAVIDELNĚ, V KAZACHSTÁNU JE TO ZATÍM SLOŽITĚJŠÍ (Trade News)

JEDNOU JSI DOLE, JEDNOU NAHOŘE. I TAK JE MOŽNÉ CHARAKTERIZOVAT TURBULENTNÍ VÝVOJ ČESKO-RUSKÝCH EKONOMICKÝCH VZTAHŮ V POSLEDNÍCH LETECH. PODOBNÉ TO JE VE VZTAZÍCH MEZI ČESKEM A BĚLORUSKEM. STÁLE SE ALE RODÍ NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI, KTERÉ NELZE OPOMENOUT.

BĚLORUSKO SPLÁCÍ VČAS

České vztahy s Běloruskem se v mnohém podobají právě těm s Ruskem -nejdříve velká očekávání ohledně růstu obchodní bilance, později ekonomické problémy v partnerské zemi a pokles. Bělorusové pochopitelně v posledních letech také pociťují hospodářské potíže sousedního Ruska, na jehož ekonomiku jsou do značné míry navázáni. V jistém smyslu se však karta obrací -Evropská unie už hospodářské sankce vůči Bělorusku zrušila. A čeští podnikatelé mají šanci dohánět své kolegy ze západoevropských zemí, kteří byli v Bělorusku často aktivnější i dřív, bez ohledu na politické napětí a sankce.

Velkou předností Běloruska (alespoň prozatím) pro české podnikatele a finanční instituce je to, že Bělorusové spolehlivě plní své závazky a mají většinou velmi dobrou platební morálku. To potvrzují i data EGAPu, který v posledních šesti letech pojistil více než polovinu celkového exportu z Česka do Běloruska. Jde o sumu převyšující 21 miliard korun. Takový objem je možný právě díky bezproblémové platební morálce. Dalším důvodem jsou pak státní garance a také to, že část portfolia se podařilo dozajistit u Lloyds.

ZÁHADNÁ SEDMIČKA

Řada českých exportérů se pozastavuje nad tím, proč zemi jako Bělorusko, která plní veškeré své finanční závazky i na firemní úrovni, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zařazuje až do nejrizikovější, sedmé kategorie. To může být nepříjemné také z hlediska podmínek české státní podpory exportérům do Běloruska. Platí nicméně, že vyhodnocení ekonomických kritérií této země stále odpovídá zařazení do této nejrizikovější kategorie.

Současný teritoriální limit EGAPu na Bělorusko činí 8,25 miliardy korun a stále je z jedné třetiny nevyčerpaný. „Nastavení limitu tak není v současné době překážkou pro podporu dalších kvalitních projektů,“ dodává obchodní náměstek EGAPu Marek Dlouhý.

RAFINERIE I ŽELEZNICE

Pokud jde o nové obchody pojišťovny EGAP, na Bělorusko připadá nezanedbatelná, ale například oproti Rusku pořád poměrně malá část - za poslední rok a půl EGAP pojistil export do této země za více než 900 milionů korun. Mezi významné obchodní případy patří druhá fáze rekonstrukce rafinerie společnosti Naftan, kterou realizuje česká společnost UNIS a financuje Československá obchodní banka. Další velkou transakcí je dodávka železničního zabezpečovacího zařízení od společnosti AŽD Praha.

V případě vývozu do Běloruska EGAP pomáhá i malým a středním podnikům. „V minulosti šlo hlavně o potravinářské technologie, především mlékárny a sýrárny. Vloni jsme například pojistili společnost Walmark, která tam úspěšně vyváží své doplňky stravy,“ upřesňuje Marek Dlouhý.

TERITORIÁLNÍ LIMIT NA KAZACHSTÁN STÁLE VOLNÝ

Kazachstán patří podle kategorizace OECD do rizikové kategorie 6. Přesto se tam zatím českým exportérům nepodařilo proniknout ve větší míře. Od roku 2005 uzavřel EGAP do této země pojistné obchody za necelých osm miliard korun - v průměru tedy zhruba za půl miliardy korun ročně. Mezi nejčastěji pojišťované produkty patřila silniční vozidla a průmyslové stroje a zařízení. Zdaleka největší podíl pojistných obchodů připadal na vývozní odběratelské úvěry. V současné době je rizikem především kurz místní měny tenge a celková hospodářská situace, na rozdíl od Běloruska či Ázerbájdžánu je pak překážkou také to, že Kazachstán odmítá dávat na větší transakce státní garance.

Teritoriální limit EGAPu na tuto zemi činí v současné době 10,7 miliardy korun, aktuální angažovanost státní pojišťovny je tam pak 1,78 miliardy korun. Limit je vyčerpán pouze zhruba ze 17 procent. Největším loňským obchodním případem byl vývoz elektromotorů pro závod na výrobu ocelových kolejnic, které vyrobila česká společnost Siemens Electric Machines. V tomto případě EGAP spolupracoval s italskou pojišťovnou SACE a pojistil český podíl na této zakázce.

Aktuálně je rozjednaných několik nových obchodních případů v přibližné hodnotě několika desítek milionů eur. Jde o výstavbu kaskády tří malých vodních elektráren včetně přivaděčů vody o celkovém výkonu 3x 6 MW. Dále se jedná o výstavbu prasečí a slepičí farmy, vývoz čerpadel a export doplňků stravy.

POMOCI MÁ DOHODA S KAZEXPORTGARANT

EGAP podepsal na začátku letošního roku memorandum o spolupráci se svým kazachstánským protějškem -společností KazExportGarant. Vzájemná spolupráce pojišťoven se týká především finančních transakcí ve třetích zemích. Pojišťovny však budou spolupracovat i při sdílení informací a zkušeností nebo vzájemně koordinovat své činnosti v oblastech pojištění exportních úvěrů, investic či záruk před uzavřením nových obchodních případů.

Neméně důležitou novinkou je také spolupráce při řešení problémových situací spojených třeba s vymáháním odškodněných pohledávek. „Podpis memoranda představuje důležitý krok v prohloubení spolupráce nejenom mezi EGAPem a KazExportGarantem, ale také mezi českými a kazachstánskými firmami,“ uvedl při podpisu generální ředitel EGAPu Jan Procházka.

Kolejnice z Třince míří do Ázerbájdžánu

V Třineckých železárnách připravují další dodávku kolejnic pro modernizaci a rekonstrukci železniční tratě Baku-Tbilisi-Kars v Ázerbájdžánu. „Zakázka pro Ázerbájdžánské železniční dráhy (AŽD) spočívá v kompletní dodávce železničního svršku a stavebně-montážních prací, její část tvoří i dodávky kolejnic a dalších výrobků produkce Třineckých železáren,“ upřesňuje Mojmír Kašprišin, místopředseda dozorčí rady společnosti M Steel Project, která celou akci zastřešuje. Veškeré stavebně-montážní práce na první etapě budou dokončeny letos v červnu. Druhá etapa skončí počátkem roku 2019. Spolupráce s EGAPem začala v roce 2011, kdy pojistil rekonstrukci první etapy. Na základě dobré reference byl pak stejný model použit i pro etapu druhou. Celková hodnota obou kontraktů přesahuje 750 milionů eur.

„Aktuálně jde o největší projekt, který jsme pojistili, je garantován státní zárukou Ázerbájdžánu. První etapa rekonstrukce železnice je skvělou referencí a jsem rád, že české firmy získaly i tuto druhou etapu. Pojistné rozhodnutí jsme vydali v prvním čtvrtletí tohoto roku,“ komentoval tento obchodní případ generální ředitel EGAPu Jan Procházka. Kromě Třineckých železáren se na projektu podílí dalších více než 10 českých firem a je financován klubem šesti českých bank.

© EGAP  2018
Mapa stránek