09.10.2017
Státní instituce propojují výzkumníky s investory a exportéry (Zpravodajství ČTK )

Státní instituce povzbudí hledání tuzemských investorů pro originální české výzkumné projekty, které by mohly vést k exportu jejich výsledků do zahraničí. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně se dnes prezentovali tři kandidáti. Jedním z nich je vývoj detektoru životních funkcí člověka od elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, který může pomoci při dopravních nehodách či požárech. ČTK to dnes řekli zástupci státní pojišťovny EGAP.
Pokud se díky partnerství mezi výzkumníky a firmami podaří tyto projekty komercionalizovat, může jejich vývoz podpořit právě pojišťovna EGAP. Potenciální pojištění vývozu se tak může stát klíčovým faktorem při posuzování tržního potenciálu výzkumných projektů.
"Smyslem této akce bylo seznámit zástupce firem s výsledky výzkumných projektů a poskytnout jim prostor pro technickou i obchodní diskusi přímo s jejich řešiteli," uvedl předseda Technologické agentury (TAČR) Petr Očko.
Prezentace v Brně byla součástí širších aktivit, které se týkají podpory exportu výsledků výzkumu a vývoje. "V podpoře takového exportu vidíme obrovský potenciál. Jde nám totiž o vývoz s vysokou přidanou hodnotou, který bude také udržitelnější v delším časovém období," uvedl generální ředitel EGAP Jan Procházka.
Mezi nadějné projekty patří také vývoj nástroje k zavedení laserových technologií v dopravní technice nebo výzkum hybridních nanokompozitů, které mohou najít uplatnění v nejnáročnějších aplikacích pro letecký či automobilový průmysl, zdravotnictví i další odvětví.
"Cesta ke komercionalizaci podobných výzkumných projektů není jednoduchá, ale začíná na podobných setkáních, kde si řešitelé těchto projektů poprvé vymění vizitky s exportéry," uvedl Procházka. Spolupráce mezi pojišťovnou EGAP a agenturou TAČR již v minulosti umožnila například podporu vývozu pokročilých senzorů do tachografů v nákladních automobilech od táborské společnosti Lesikar. Senzory, které vyvinula firma Lesikar s podporou ministerstva průmyslu a obchodu, brání podvodům s povinnými pauzami řidičů.
 

© EGAP  2018
Mapa stránek