11.10.2017
Stát podpoří projekty malých a středních firem v chudších zemích (Zpravodajství ČTK )

Malé a střední podniky, které se zapojí do českých projektů rozvojové spolupráce v chudších zemích, získají silnější podporu tuzemských státních institucí. Spolu s dotací České rozvojové agentury (ČRA) budou moci čerpat peníze od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) ve formě zvýhodněných úvěrů či garancí. Pojištění těchto projektů v zahraničí nabídne Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). Koordinaci aktivit v rozvojové pomoci a zapojení českých firem předpokládá memorandum o spolupráci, které dnes podepsali představitelé ČRA, ČMZRB a EGAP na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.
"Je zřejmé, že rozvojových cílů není možné dosáhnout bez zapojení soukromého sektoru. Našim cílem je tak mobilizovat soukromé prostředky prostřednictvím motivačních nástrojů. Námi podpořené projekty by měly být zároveň příležitosti pro české podnikatele," uvedl ředitel České rozvojové agentury Pavel Frelich.
Signatáři memoranda se dohodli na koordinaci aktivit a výměně informací jak v národních programech rozvojové pomoci, tak při zavádění iniciativ Evropské unie. "Stále větší pozornost věnujeme právě projektům malých a středních podniků. Jsem přesvědčen, že podpora exportu se musí s rozvojovou spoluprací vhodně doplňovat. Zapojení do rozvojových projektů může českým firmám otevírat brány na další trhy a k dalším podnikatelským příležitostem," uvedl generální ředitel EGAP Jan Procházka.
ČRA, ČMZRB a EGAP budou mimo jiné spolupracovat v rámci projektů partnerství B2B - business to business partnership. Poskytnou tedy podporu českým firmám, které budou pracovat na projektu rozvojové spolupráce společně se soukromým partnerem v zemi, do které míří česká rozvojová pomoc.
Malým a středním podnikům se výhledově rýsují i další možnosti získat v rámci projektů rozvojové spolupráce vyšší finanční podporu. "Pro projekty podporované Českou rozvojovou agenturou je velmi důležité, že se ČMZRB stala národní rozvojovou bankou. Možnosti podpořit soukromý sektor v rámci rozvojové spolupráce se tak mohou výrazně rozšířit. A také bude možné více využít prostředků z evropských fondů a z programů Evropské komise," uvedl Frelich.
 

© EGAP  2018
Mapa stránek