11.11.2013
Rizika exportu lze pojistit (Profit)

Na vývozu se malé a střední podniky podílejí téměř 54 procenty, ale jen 18 procent z nich si pojišťuje své zahraniční pohledávky. Nové produkty jim pomohou ošetřit exportní rizika.

Stále více českých podnikatelů přemýšlí o tom, že svoje tuzemské aktivity rozšíří také do zahraničí. Vstup do neznáma však mnohé z nich odrazuje. Rizikový pro ně může být hned první krok. Například úspěšný výrobce železářského zboží zvažuje účast na veletrhu na Ukrajině. Stojí před rozhodnutím, zda si pronajmout stánek, udělat prezentaci a objednat propagační materiály. Lákavou šanci na získání nových zákazníků však provázejí otazníky. Pokud by neuspěl, investované peníze by přišly vniveč.

            Podobná rizika pro malé a střední podniky nově pokrývá Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). Ta byla dosud vnímána především jako instituce zajišťující export velkých firem. Nyní začala poskytovat osm produktů právě pro malé a střední společnosti. Mezi nimi je také pojištění vývozců proti finančním ztrátám souvisejícím s pronikáním na nové trhy, včetně reklamy, inzerce, propagačních materiálů a účasti na obchodních akcích a veletrzích. Ať už je podnikatel zajišťuje z vlastních prostředků nebo úvěru.

            „Produkty jsou upraveny tak, aby jejich využití znamenalo pro malé a střední firmy co nejmenší administrativní zátěž a zároveň aby mohly být jejich obchodní případy projednány co nejrychleji,“ říká Jan Procházka, předseda představenstva a generální ředitel EGAP. Přeloženo do řeči čísel: malé firmy by měly vyplňovat o 20 procent méně formulářů a vyřídit formality o 50 procent rychleji.

            Krytí nabízí EGAP i pro další fáze obchodů, včetně pojištění vývozce proti riziku, že dovozce ve stanoveném termínu řádně nezaplatí celou fakturovanou částku, tedy cenu za dodané zboží nebo služby.

NEDOMYŠLEN Ý PŘÍSTUP Nové produkty pro malé a střední firmy zavedla EGAP na základě průzkumu, který provedla společně s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR. Z něj vyplynulo, že na celkovém exportu se firmy z této kategorie podílejí téměř 54 procenty. Loni přitom jejich vývoz vzrostl o 98 miliard a 747 milionů korun, tedy o 6,56 procenta. Zahraniční pohledávky si ovšem pojišťuje jen 18 procent z nich. „Jde o velmi nízké číslo, když uvážíme, že 60 procent exportérů vyváží své zboží alespoň do jedné země mimo EU, kde jsou zřetelná komerční i politická rizika. Firmy argumentují snahou ušetřit náklady, vyhnout se administrativní zátěži nebo jsou přesvědčené, že žádné pojištění nepotřebují. Tento přístup je pochopitelný, ale zároveň poněkud nedomyšlený,“ říká Jiří Grund, místopředseda Asociace exportérů.

            Za posledních pět let pojistila EGAP v průměru 36 malých a středních podniků ročně. Do příštího roku by chtěla toto číslo zdvojnásobit. K tomu má napomoci série seminářů po celé České republice a spolupráce s asociacemi sdružujícími exportéry a se státní agenturou CzechTrade. Zvýhodněné služby pro malé a střední firmy mohou využívat všechny podniky, které spadají do této kategorie podle kritérií Evropské unie. Tedy mají méně než 250 zaměstnanců a jejich bilanční suma nepřesahuje 43 milionů eur nebo obrat za poslední uzavřené účetní období není vyšší než 50 milionů eur.

Kolik to stojí?

Výše pojistného u EGAP se liší nejenom podle délky trvání, ale také podle rizikovosti jednotlivých regionů nebo zákazníků. Například u pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru ve výši jednoho milionu korun do Afghánistánu na dva roky je výše pojistného podle rizikovosti klienta od 3,79 do 4,3 procenta. Výše pojistky úvěru stejných parametrů pro Čínu se pak pohybuje od 0,71 do 1,99 procenta. Pro některé země, například USA, nelze pojistku čerpat, protože země je dostatečně stabilní a podnikatelé mohou využít standardní nabídku komerčních pojišťoven.

Autor: Dalibor Dostál

© EGAP  2018
Mapa stránek