03.12.2013
Praha hostila konferenci Energopromservis 2013 (Technický týdeník )

Energetika v současných podmínkách Široké spektrum otázek projednávali zástupci firem, bank i institucí Hlavním tématem dvoudenní konference Energopromservis 2013 byly Směry reformování energetického průmyslu v současných ekonomických podmínkách. Konferenci zorganizovaly Rusko-česká smíšená obchodní komora, moskevská společnost Aspekt a PragoEnergoProjekt.

Této, v pořadí již 13. konference se zúčastnili zástupci ruských i českých podniků, mj. Federální společnosti přenosových sítí JES (RF), firem Vemex, Lukoil Czech Republic, Vítkovice a dalších. Přítomni byli rovněž představitelé bank, včetně České exportní banky, nebo Sberbank CZ. V auditoriu zasedli také zástupci samospráv měst, auditorských a investičních společností, vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí.

Předseda Rusko-české smíšené obchodní komory Vladimír Jermakov zdůraznil, že tato forma obchodní komunikace je pro špičkové evropské experty a firmy ze zemí Společenství nezávislých států stále atraktivnější.

Poslanec Evropského parlamentu Miloslav Ransdorf podrobně přiblížil situaci na evropských energetických trzích a konstatoval, že spolupráce s ruskými dodavateli energie stabilizuje energetický systém EU.

Výkonný viceprezident společnosti Rusatom Overseas Leoš Tomíček seznámil účastníky konference s projekty, které realizuje státní korporace pro jadernou energii ROSATOM. Připomněl, že ROSATOM aktivně pracuje i na evropských trzích: kupř. finská Fennovoima zvolila ruskou nabídku a v současné době probíhají jednání o výstavbě nové jaderné elektrárny ve Finsku. Ve Velké Británii experti zkoumají podmínky vstupu na místní energetický trh. Leoš Tomíček zdůraznil, že ROSATOM vede jednání i se Slovenskem a uvažuje o účasti na projektu výstavby tamní JE Jaslovské Bohunice. Kromě toho se v rámci konsorcia MIR.1200 účastní tendru na dostavbu české JE Temelín, kde nabízí bezprecedentní úroveň lokalizace kolem 70 %.

Ředitel odboru exportního financování České exportní banky Pavel Mráz se soustředil na téma státní podpory exportu českých firem v oblasti energetiky a přítomné seznámil s reálnými projekty, které byly v Rusku v této oblasti uskutečněny. Mimo jiné potvrdil, že ČEB je připravena financovat dodávky českého zařízení pro jaderné elektrárny, které ROSATOM buduje jak v Rusku, tak v dalších zemích: „Jsme přesvědčeni o kvalitě konkurenceschopnosti českého zařízení. Jako banka jsme připraveni nabídnout maximálně výhodné podmínky financování dodávek produkce českých firem a podniků pro ruské jaderné objekty. Chceme společně s českými exportéry zvítězit v jakémkoli tendru, který bude organizován ruskou stranou.“

Zástupce EGAPu Zdeněk Kmoníček analyzoval na konferenci specifika pojištění úvěrů na projekty z oblasti energetiky a rizika, s nimiž se investoři potýkají.

Účastníci konference se živě zajímali o nové technologie provozu a správy rozvodných elektrických sítí v ČR, o záměry ekologizace a o rozhodnutí týkající se modernizace tepláren. Jejich pozornosti neušly ani projekty nových minikogeneračních jednotek.

Konference neponechala stranou ani problematiku evropského obchodování s plynem a perspektivy využití stlačeného zemního plynu. Součástí programu byla návštěva spalovny odpadů v Malešicích, která díky kogeneraci vyrábí teplo i elektřinu.

Hostitelům konference poděkoval jeden z iniciátorů Energopromservisu 2013, šéf obchodní skupiny SEVZAPENERGO Sergej Glotov: „Ne náhodou byla vybrána pro uspořádání konference právě Praha. Česká republika je nejen stát s vysoce rozvinutou energetikou a průmyslem, ale zároveň i zemí, která ochotně přijímá inovace v oblasti energetiky a je připravena podělit se o vlastní úspěchy v této oblasti.“

© EGAP  2018
Mapa stránek