17.12.2013
Nejlepší exportní transakce podpořené státem (businessinfo.cz )

V rámci tradiční soutěže Exportér roku byly letos poprvé udělovány také ceny ve zvláštní kategorii „Nejlepší exportní transakce podpořená státem“, kterou společně zaštítily Česká exportní banka (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). Nastaveným kritériím letos nejlépe vyhověly projekty společností PEGAS NONWOVENS International, Škoda JS a Ferrit.

Kategorie je vyhlašována pro exportní transakce podpořené státem, tj. exportní transakce podpořené prostřednictvím financování ČEB nebo prostřednictvím pojištění EGAP. Kategorie je určena pro vývozní transakce s objemem vyšším než 100 mil. Kč uzavřené v letech 2011 či 2012 a jako hlavní kritérium zohledňuje zejména český podíl zboží a služeb na hodnotě dodávky. Transakce zároveň musí napomáhat zaměstnanosti a jedná se o vývoz do prioritních nebo zájmových zemí dle Exportní strategie ČR 2012–2020.

„Při vyhodnocování kategorie byly zpracovávány údaje doložené v uzavřené smlouvě o úvěru, resp. ve smlouvě o pojištění k dané exportní transakci. A těmto kritériím nejlépe vyhověly projekty společností PEGAS NONWOVENS International, Škoda JS a Ferrit,“ vysvětlil blíže podmínky kategorie Milan Šimáček, náměstek GŘ EGAP, který předával ceny vítězům společně s náměstkem generálního ředitele ČEB Petrem Križanem.

Společnost PEGAS NONWOVENS uspěla se svou vývozní transakcí o celkovém objemu dosahujícím bezmála 1,7 mld. korun. Výstavba továrny na výrobu netkaných textilií, kterou společnost realizovala v Egyptě, byla pojištěna EGAPem prostřednictvím produktu speciálně určeného pro pojištění investic českých právnických osob v zahraničí. PEGAS NONWOVENS je výrobcem netkaných textilií na bázi polyethylenu a polypropylenu pro oblast hygieny, průmyslu, stavebnictví, zemědělství a ostatních specializovaných sektorů. Společnost se aktivně podílí na vývoji nových produktů poptávaných trhem a udržuje si tak vedoucí pozici v oblasti technologií na evropském trhu netkaných textilií.

S exportní transakcí v objemu dosahujícím téměř 262 mil. korun – modifikací elektroniky a dodávkou pohonů pro ukrajinskou jadernou elektrárnu Chmelnická se mezi oceněné zařadila také společnost ŠKODA JS, a.s., tradiční tuzemský dodavatel pro jadernou energetiku. Vývoz je financován Českou exportní bankou prostřednictvím přímého odběratelského úvěru, kdy dlužníkem je ukrajinský provozovatel elektrárny GP NAEK Energoatom. Transakce je přitom součástí rámcového odběratelského úvěru v souhrnné výši přes 660 mil. korun, čerpaného ve třech úvěrových tranších.

„Škoda JS spolupracuje s Českou exportní bankou již od roku 2006 a jedná se o dlouhodobého, kvalitního a bezproblémového klienta banky,“ uvedl Ing. Petr Križan. „Významný český podíl na hodnotě dodávky přitom v případě Škody JS znamená skutečně pozitivní dopad na zaměstnanost,“ dodal. Ve Škodě JS v současnosti pracuje více než 1100 pracovníků. Dvě třetiny z tohoto počtu představují odborné technické a administrativní profese (projektanti, konstruktéři, výpočtáři, pracovníci laboratoří a zkušeben, prodejci, ekonomové), třetinu tvoří dělnické profese.

Směrem na východ od našich hranic, tentokráte do Ruska, směřoval také export dalšího z vítězů kategorie, společnosti Ferrit. Firma se specializuje na výrobu zařízení používaných v povrchových a hlubinných dolech a značnou část jejího obratu představují právě dodávky strojů vlastní produkce do zahraničí, zvláště pak u zařízení pro důlní závěsnou dopravu. Dodávka důlních lokomotiv pro OAO SUEK byla realizována v loňském roce a pojišťován byl dodavatelský úvěr v hodnotě více než 375 mil. korun. Podíl českých dodávek na transakci byl v tomto případě 100 %.

 

© EGAP  2018
Mapa stránek