20.12.2013
Jak si můžete pojistit úvěr (TRADE NEWS - Průvodce pojišťováním exportu)

V DALŠÍM DÍLE NAŠEHO PRŮVODCE POJIŠŤOVÁNÍM EXPORTU SE ZAMĚŘÍME NA PŘEDEXPORTNÍ FINANCOVÁNÍ VÝROBY PRO VÝVOZ. PRÁVĚ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU NA TAKOVÉ FINANCOVÁNÍ JE JEDNÍM Z NEJŽÁDANĚJŠÍCH PRODUKTŮ, KTERÉ EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST EGAP NABÍZÍ.

Předexportním financováním výroby pro vývoz (předexportním úvěrem) je úvěr poskytnutý bankou vývozci (popř. výrobci) na financování výroby pro export a v případě pozitivní zkušenosti s daným vývozcem i na financování investice pro potřeby výroby pro vývoz.

Pojištěným je banka a lze pojištění sjednat pouze v návaznosti na pojištění některého z typů vývozních úvěrů, popřípadě na dostatečné zajištění úhrad vývozních pohledávek. Délka splatnosti vývozního úvěru má vliv na to, do jaké výše může být pojištěn předexportní úvěr na financování výroby pro vývoz. Při splatnosti do dvou let lze pojistit před exportní úvěr do 85 % a při delší splatnosti do 75 % hodnoty vývozu.

Předexportní úvěr na investice do výroby pro vývoz může být zase poskytnut pouze v případě, je-li alespoň 75 % výroby určeno pro export a smluvně zabezpečeno splácení alespoň 75 % úvěru. Obecně platí i pro tento produkt pravidlo, že exportní zakázka musí splňovat pravidlo „českého podílu“, tedy že minimálně polovina hodnoty dodávky je českého původu, vyrobena v České republice.

Další detaily k pojištění předexportního financování včetně potřebných formulářů najdete na http://www.egap.cz


JAK SI JAN KLADÍVKO POJISTIL SPLÁCENÍ PŘEDEXPORTNÍHO ÚVĚRU U BANKY

Živnostník Jan Kladívko uspěl na výstavě na Ukrajině a získal nového zákazníka. Vyvezl už několik dodávek. Obracejí se na něj další zájemci nejen z Ukrajiny, ale české hřebíky se mu daří uplatnit na trzích v Rusku, Srbsku, Turecku. Přijímá nové zaměstnance, zakládá s.r.o. Zahraniční dovozci mají zájem o jeho hřebíky a další materiál za 100 milionů korun. Znamená to další velký úspěch, jenže Jan Kladívko nedisponuje takovým množstvím prostředků, aby tolik zboží vyrobil. Má už s EGAP sjednané pojištění proti riziku nezaplacení, aby měl jistotu, že za zboží dostane od dodavatelů zaplaceno. Společnost pana Kladívka ale potřebuje profinancovat výrobu. Proto od banky potřebuje předexportní úvěr, který také pojistí EGAP. V této souvislosti platí, že EGAP spolupracuje se všemi bankami na českém trhu, které poskytují exportní financování. Po zpracování analýzy se podepisuje třístranná pojistná smlouva mezi panem Kladívkem, bankou a EGAP. Pokud Jan Kladívko zboží řádně a včas vyveze, tato smlouva končí. Pokud nebude schopen dodávku řádně provést (nebo na něj bude například prohlášeno insolvenční řízení), nastává pojistná událost a EGAP vyplatí peníze bance.

O autorovi| HANA HIKELOVÁ, AUTORKA JE ŘEDITELKOU MARKETINGU A KOMUNIKACE EGAP

© EGAP  2018
Mapa stránek