07.02.2014
MPO podpoří během olympijských her český průmysl (businessinfo.cz )

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo možnost prezentace  českých exportérů při příležitosti Zimních olympijských her (ZOH) v ruské Soči.

Český průmysl bude představen v Českém domě v Soči i v Olympijském parku Soči – Letná 2014. Na obou místech budou moci čeští podnikatelé využít prostory k setkávání se svými obchodními partnery.

Přímo v ruské Soči bude na ploše 350 m? expozice českého průmyslu zaměřená kromě sportovní tématiky také na odvětví, která mají velký potenciál pro ruský trh. Konkrétně se jedná o strojírenství, sklo a bižuterii. Celkově bude české výrobky a průmysl reprezentovat 30 exponátů v podobě výrobků a grafických panelů, které návštěvníkům představí zavedené české firmy.

K dispozici bude rovněž tzv. business zóna, které mohou čeští podnikatelé využít ke schůzkám se svými obchodními partnery nebo k prezentacím svých výrobků a aktivit.
Semináře na Letné

MPO využije i "Olympijského parku Soči – Letná 2014" na pražské Letné k uskutečnění odborných seminářů a nabídne možnost specializovaných poraden a konzultací. Půjde o tematické semináře organizované Hospodářskou komorou ČR (HK ČR), Svazem průmyslu a dopravy ČR (SPČR), Komorou pro hospodářské styky se zeměmi SNS (Komora SNS) nebo Českou exportní bankou (ČEB). Zájemci též budou moci využít odborného poradenství, například s odborníky z agentury CzechTrade či se zástupci Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP).

„Chceme především vytvořit pro české firmy a podnikatele prostor k setkávání se svými současnými i potenciálními klienty a partnery. Rusko je pro Českou republiku z hlediska zahraničního obchodu jednou z nejvýznamnějších zemí, stále však existuje potenciál pro zlepšování vzájemných obchodních vztahů a olympijské hry jako mimořádná světová událost jsou k tomu skvělou platformou," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Kompletní kalendář akcí v Zóně MPO společně s plánkem celého areálu je vyvěšen na webu ministerstva, informace k jednotlivým akcím organizovaným agenturami CzechTrade a CzechInvest, EGAP, ČEB, SPČR, HK ČR a Komorou SNS budou k dispozici na jejich internetových stránkách.

V rámci podpory technického vzdělávání budou ve stanu MPO na ploše 120 m? umístěny i expozice tří českých technických škol. Konkrétně se bude jednat o České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně a ostravskou Vysokou školu báňskou. Ty své aktivity představí prostřednictvím interaktivních exponátů.

© EGAP  2018
Mapa stránek