06.03.2014
EGAP loni pojistil vývoz za 63 miliard, nejčastěji do Ruska ( Ekonom )

Celkem 157 pojistných smluv v hodnotě 63,4 miliardy korun uzavřela loni Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). I když jde v meziročním srovnání o pokles o 8,7 miliardy, podle generálního ředitele EGAP Jana Procházky nelze hovořit o útlumu, jde naopak o třetí nejlepší výsledek ve více než dvacetileté historii agentury. „Nižší objem pojištěného exportu ve druhém pololetí ovlivnilo především to, že řada rozsáhlých obchodních případů se sice dojednala, ale smlouvy budou podepsány až v letošním roce, případně se čeká na splnění některých odkládacích podmínek, aby případ mohl být uzavřen,“ řekl týdeníku Ekonom Procházka. Téměř 20 procent podpořeného exportu směřovalo do Ruska, na druhém místě byl v roce 2013 Ázerbájdžán a Turecko. Celkově v roce 2013 EGAP pojistil export do 39 zemí světa.
 Export na Ukrajinu činil necelých pět procent z celkového objemu pojištěného exportu. Představenstvo EGAP už začátkem minulého týdne rozhodlo, že další pojišťování exportu na Ukrajinu dočasně zastaví. „Obchodní případy sice dále projednáváme, nicméně až do odvolání neuzavřeme žádnou pojistnou smlouvu. Obdobně se mimochodem zachovaly všechny přední světové úvěrové pojišťovny,“ podotýká Jan Procházka. Ve vztahu k Rusku se zatím nic nemění. „Současná pojistná angažovanost EGAP v této zemi činí 80 miliard korun a EGAP neplánuje změnu přístupu v pojišťování obchodních případů v Rusku. Situaci nicméně denně monitorujeme,“ říká Procházka.
 Na pojistném plnění vloni EGAP vyplatil 2,3 miliardy korun, nejvyšší bylo plnění za sklárny právě v Rusku a na Ukrajině. Naopak na pojistném agentura u nových obchodních případů vybrala více než 2,7 miliardy korun.
 „V provozní oblasti tedy za loňský rok vykazujeme zisk. Po dohodě s auditory bylo ale nutné vytvořit rezervy na další obchodní případy a proto budeme za rok 2013 účetně ve ztrátě,“ vysvětluje Procházka.
 

© EGAP  2018
Mapa stránek