27.03.2014
Královopolská RIA dobývá indické trhy (E15 - příloha Indie)

Královopolská RIA, a.s., je významnou českou společností, která se orientuje na dodávky technologií pro jadernou energetiku, chemii a petrochemii či vodohospodářství. Firma se podílela na výstavbě všech jaderných bloků na území Česka a Slovenska. V současnosti se začíná se svými dodávkami výrazně prosazovat také na indickém trhu.
Indie je dynamicky se rozvíjející zemí, která se v současné době zaměřuje na rozšiřování své energetické soustavy, říká generální ředitel firmy Ctirad Nečas. V tomto směru jí může výrazně pomoci právě Česká republika.

Královopolská RIA působí v řadě oborů (vodohospodářská zařízení, energetika, chemický a petrochemický průmysl). S čím jste uspěli na indickém trhu?

KP RIA na indickém trhu aktuálně uspěla s nabídkou dodávek technologií pro energetiku. Indii vnímáme jako dynamicky se rozvíjející zemi, kde poptávka po elektrické energii v současnosti vysoce překračuje možnosti instalovaných zdrojů. Proto se zde otvírá prostor pro české dodavatele technologií, kteří mají stále velmi dobrou reputaci. Značky jako Škoda, Zetor, Jawa či Tatra stále u Indů evokují kvalitu za přiměřenou cenu.

Nedávno jste podepsali významné kontrakty pro indický trh. Můžete o nich prozradit více?

V rámci státní návštěvy tehdejšího českého ministra zahraničních věcí Jana Kohouta (viz foto) jsme 7. listopadu 2013 podepsali kontrakt na dodávku technologické části paroplynové elektrárny o instalovaném výkonu 1120 MW v indickém svazovém státu Rádžasthán. Zákazníkem je společnost GAMMA ENERGY LTD., hodnota kontraktu se rámcově pohybuje kolem 14 miliard korun, ovšem v současné době probíhá technické zpřesňování celého projektu, na jehož základě bude teprve upřesněna konečná hodnota dodávek a služeb. Na nich počítáme s významným zastoupením českých firem, se kterými spolupracujeme i na dalších našich projektech v energetice.

Máte na indickém trhu tradici, nebo je to pro vás nové území? Pokud již máte zkušenosti, jak probíhají obchodní jednání? Vnímáte specifika v přístupu tamních partnerů?

Indie je pro nás poměrně nové obchodní teritorium, KP RIA historicky na tomto trhu nepůsobila. Již v úrovni smluvních a obchodních jednání vnímáme rozdílné pojetí času mezi námi a našimi zákazníky. Také cenová jednání jsou velmi náročná, protože Indie disponuje celou škálou kvalitních výrobců zařízení, kteří se pohybují v jiné cenové relaci, než je na evropském trhu obvyklé. Na druhé straně musím uznat poměrně dobrou technickou úroveň dokumentace i jejích tvůrců ze strany našich zákazníků.

Jak se s Indií obchoduje z pohledu formalit? Jaká je podpora státních institucí obou zemí?

Zatím máme podporu jak ze strany EGAP a České exportní banky, tak také české ambasády v Dillí. Pan velvyslanec Miloslav Stašek se zúčastnil podpisu našeho kontraktu s GAMMA ENERGY a je osobně velmi nakloněn podpoře českých exportérů do Indie. Není žádným tajemstvím, že indické zákazníky motivuje ke spolupráci s českými exportéry nejen naše vysoká technická úroveň, ale také možnost poskytnutí financování ze strany státních finančních institucí.

Zakládají současné kontrakty perspektivu pokračování? Myslíte, že vám přinesou nové možnosti u jiných partnerů? Je reálné uvažovat o výrobní či projekční kooperaci, případně o spolupráci s indickými subjekty na dalších trzích?

 Náš vstup na indický trh vnímáme jako dlouhodobou investici. Již nyní jednáme o dalším energetickém projektu ve státě Uttarpradéš, který není tak velký jako výše zmiňovaný Rádžasthán, ale v oblasti přípravy infrastruktury je v daleko pokročilejší fázi. Aktuálně máme s naším zákazníkem podepsáno Memorandum of Understanding a jednáme o podpisu „ostré“ smlouvy. Výhledově se rýsují ještě dva další projekty, ale nyní se chceme soustředit na zdárné dokončení těchto dvou nejpokročilejších.

Najdete si v Indii i čas na mimoobchodní aktivity, například na cestování? Co vás v zemi zaujalo, máte zde vlastní oblíbené místo?

Mimo kanceláře, hotely a jednací místnosti jsem měl možnost zhlédnout Tádž Mahal, který se řadí mezi novodobé divy světa. Je to kouzelné místo, ale věřím, že jich v Indii objevím v budoucnosti ještě více.

Indie není jediným teritoriem, kde jste úspěšní, své technologie dodáváte do řady zemí. Jaký je podíl exportu na vaší činnosti?

Export v uplynulém roce představoval 67 procent našich tržeb. Jeho drtivá většina představuje dodávky pro dostavbu jaderné elektrárny ve slovenských Mochovcích. S určitými obavami sleduji další posouvání zahájení dostavby JE Temelín, jež představuje zásadní možnost pro pokračování celého jednoho tradičního českého průmyslového odvětví, které stále zaměstnává desetitisíce pracovníků. Pokud ustoupíme tlakům na jeho zrušení, budou následky naprosto nevratné nejen v oblasti nezaměstnanosti, ale také v dopadu na technickou úroveň českého průmyslu. Určitou naději mi dávají pozitivní zprávy z Finska a Maďarska, kde se rozhodlo o budování nových jaderných bloků.

© EGAP  2018
Mapa stránek