28.04.2014
Riziko v Latinské Americe je obdobné jako v Asii (TRADE NEWS )

V POROVNÁNÍ NAPŘÍKLAD S AFRICKÝM REGIONEM PLATÍ ZEMĚ LATINSKÉ AMERIKY ZA MÉNĚ RISKANTNÍ, PŘIČEMŽ RIZIKO JE V PRŮMĚRU SROVNATELNÉ S ASIJSKÝMI STÁTY.

NEJMÉNĚ RISKANTNÍ JE CHILE, NEJVÍCE ARGENTINA NEBO VENEZUELA

Na škále teritoriálních rizik vypracovávané podexpertní skupinou OECD pro country risk se pohybují od druhé kategorie, kde je třeba Chile (srovnatelné hodnocení např. s Kuvajtem, Litvou nebo Čínou), až po nejvyšší sedmou kategorii, kam spadá Argentina, Kuba, Ekvádor nebo Venezuela. Většina latinskoamerických zemí se však řadí mezi země s menším nebo průměrným rizikem, například Brazílie nebo Mexiko (3. kategorie).
Kolumbie sice spadá do čtvrté kategorie, ovšem z hlediska mezinárodního obchodu je spojena s velkými očekáváními. V roce 2010 byla světovými ekonomy zařazena do skupiny nadějných trhů rozvojových zemí CIVETS, podobně jako Brazílie v roce 2006 do BRICS. Do páté kategorie spadá například Paraguay a do šesté pak Bolívie nebo Honduras.

PROGRESIVNÍ PACIFICKÁ ALIANCE

Země LATAM patří do řady regionálních a subregionálních uskupení. Za zmínku stojí sdružení volného obchodu Mercosur, jehož členy jsou Argentina, Brazílie, Paraguay, Uruguay a Venezuela. Je jedním z nejstarších životaschopných jihoamerických sdružení, ale v současnosti ho dohání vnitřní ekonomické a politické problémy jeho členů a nerozhodnost při vyjednávání uzavření dohody o zóně volného obchodu s Evropskou unií. Jako dobře prosperující sdružení se jeví Pacifická aliance, založená teprve v roce 2011, do níž patří Chile, Kolumbie, Mexiko a Peru. Je nejprogresivnějším a nejaktivnějším uskupením v regionu. Navíc její členové disponují stabilní ekonomickou i politickou situací a investičně otevřenými trhy.

POJIŠTĚNÝ EXPORT ZA VÍC NEŽ PĚT MILIARD

V EGAP samozřejmě pečlivě sledujeme vývoj tohoto teritoria a snažíme se exportérům nabízet odpovídající služby a podporu. Za vše mluví úspěšně realizované projekty v Panamě, Argentině, Uruguayi nebo Peru, které souvisí s výstavbou na jihoamerických vodních zdrojích. Jednalo se jak o dodávky vodních turbín do nově stavěných vodních elektráren napříč celým regionem, tak o vodohospodářské stavby v Peru nebo celulózku v uruguayské Puntě Pereiře.
Od roku 2005 jsme pojistili export do zemí Latinské Ameriky za více než pět miliard korun. Z počátku se pojišťovalo víceméně pouze do Brazílie, Kuby a Střední Ameriky. V posledních letech se ale čeští exportéři více osmělují a pojišťují svůj export i do jiných zemí, konkrétně do Uruguaye, Peru, Chile, Argentiny i Mexika. Právě zde je totiž řada nových obchodních příležitostí. Latinskoamerický trh není hřiště pouze pro velké hráče. Dokazuje to firma Arkon Flow Systems, kterou EGAP pojišťoval proti riziku nezaplacení ze strany odběratele v Chile a Mexiku. Firma vyrábí elektromagnetické průtokoměry, hladinoměry a¨další zařízení v?oblasti měřicí a regulační techniky. Zakládá si na? vysoké flexibilitě, nejnovějších technologiích a individuálních řešeních přímo podle potřeb zákazníka. V budoucnu EGAP očekává pojišťování dalších zakázek a nárůst objemu jejích dodávek.

EGAP pojišťuje exportní transakce do zemí všech rizikových skupin, největší podíl v pojistném portfoliu mají země se střední úrovní teritoriálních rizik – skupiny 3, 4 a 5. Kompletní rozdělení zemí do kategorií najdete na http://www.egap.cz.

O autorovi| DVOUSTRANU PŘIPRAVILY: HANA HIKELOVÁ A LUCIE TRSKOVÁ

© EGAP  2018
Mapa stránek