28.04.2014
Jak vyvážet do rizikových zemí (TRADE NEWS )

CHCETE VYVÁŽET SVÉ ZBOŽÍ DO RIZIKOVÝCH ZEMÍ? PAK BYSTE MĚLI VŽDY MYSLET NA POJIŠTĚNÍ. ZÁKLADNÍ PODMÍNKOU PRO TO, ABYSTE MOHLI ZÍSKAT POJIŠTĚNÍ OD SPOLEČNOSTI EGAP, TEDY SE STÁTNÍ PODPOROU, JE SPLNĚNÍ PRAVIDLA PRO PŮVOD ZBOŽÍ. JEDNODUŠE ŘEČENO: PODÍL ČESKÉHO ZBOŽÍ A SLUŽEB NA CELKOVÉ HODNOTĚ VÝVOZU MUSÍ DOSAHOVAT MINIMÁLNĚ 50 %. VÝJIMKA V PODOBĚ NIŽŠÍHO PODÍLU JE MOŽNÁ POUZE V PŘÍPADECH, KDY VÝVOZCE JEDNOZNAČNĚ PROKÁŽE, ŽE SE ZBOŽÍ POTŘEBNÉ PRO KOMPLETACI VÝVOZU V ČESKÉ REPUBLICE NEVYRÁBÍ.

CO JE ČESKÝ PODÍL

Pro určení českého původu je rozhodující, že vývozcem, který dodávky zahraničnímu kupujícímu fakturuje, je firma registrovaná v Česku nebo její zahraniční dceřiná společnost. Rovněž subdodávky, které vývozce nakupuje od jiných českých výrobních firem, jsou považovány za dodávky českého původu. Požadavek českého původu zboží a služeb je splněn i v případě subdodávek, jež vývozce, případně jeho český subdodavatel, sice nakupuje v zahraničí, ale dále je ve výrobě pro vývoz zhodnocuje. Pro stanovení požadovaného podílu jsou tak za zboží a služby zahraničního původu považovány pouze takové subdodávky, které vývozce nakupuje v zahraničí a kupujícímu je pouze přeprodává.
Detailní informace k výpočtu českého podílu a dalším pravidlům najdete na http://www.egap.cz v sekci Rychlé odkazy.

NÁSLEDUJE ANALÝZA ODBĚRATELE

Pro každého odběratele je pak nutné zpracovat analýzu. Po jejím provedení je EGAP připraven odpovědět vám na to, zda je odběratel pojistitelný a za jakých podmínek. Pro zpracování takovéto analýzy je nutné dodat výkazy zahraničního odběratele, tzn. rozvahu a výsledovku, zpětně za tři roky.
Dále budete muset vyplnit žádost o pojištění a dodat další informace o zahraničním odběrateli – právní formu, datum založení, adresu, vlastníky, počet zaměstnanců, potvrzení o registraci, stručné vymezení činnosti firmy, případně další dle požadavků analýzy.
Orientační sazbu pojistného si můžete spočítat na kalkulačce, kterou rovněž najdete na stránkách http://www.egap.cz. Zadáte produkt, který chcete využít, cílovou zemi exportu, hodnotu vývozu a délku splácení v měsících. Výsledná sazba je skutečně orientační, bude vám upřesněna po provedení analýzy kupujícího.


Teritoriální rozdělení pojištěného exportu do Latinské Ameriky (v letech 2007–2013)

PERU 1,1 %

CHILE 0,1 %

VENEZUELA 0,2 %

KOSTARIKA 0,1 %

SALVADOR 0,1 %

ARGENTINA 31,2 %

TRINIDAD 19 %

BRAZÍLIE 30,6 %

URUGUAY 10,3 %

FR. GUYANA 3,5 %

MEXIKO 2,4 %

PANAMA 1,5 %


Z propočtu českého podílu se zcela vylučují:

zahraniční subdodávky, na které získal EGAP zajištění; zahraniční subdodávky financované bez české státní podpory exportu (bez pojištění EGAP i? bez financování/refinancování ČEB); zahraniční subdodávky kryté bankovními protizárukami.

© EGAP  2018
Mapa stránek