23.06.2014
Otázky pro Jana Procházku, generálního ředitele EGAP (TRADE NEWS )

Loni jste v důsledku krytí starších obchodních případů skončili se ztrátou, i když z pohledu nových byl rok 2013 úspěšný: pojistili jste obchody za více než 63 miliard. Jak se z hlediska hospodaření rýsuje letošní rok?

 Ano, rok 2013 byl z hlediska obchodní politiky úspěšný, objem nových obchodů byl historicky třetí nejvyšší, měli jsme dobrý výběr pojistného a podařilo se vymoci celou řadu pohledávek. Letošní start roku byl trošku pomalejší, a to zejména z důvodu výpadku již předschválených obchodních případů na Ukrajině a mírného ochlazení ruské ekonomiky. Obecně bude letošní rok hodně závislý na dalším vývoji v těchto zemích, exportéři se ale snaží dostat i na nové trhy, takže odhadujeme, že by k nějakému výraznému propadu objemu pojištěného exportu nemuselo dojít.

Na jarním Žofínském fóru prezident republiky Miloš Zeman poukazoval na skutečnost, že EGAP pojišťuje stále více exportu ve spolupráci s komerčními bankami. Proč tomu tak je?

 EGAP spolupracuje se všemi bankami, které poskytují exportní financování. A je pravdou, že v posledních letech roste podíl komerčních bank. Je to ale, dá se říci, standardní vývoj - v době krize poskytovala úvěry hlavně Česká exportní banka, po stabilizaci bankovního sektoru se komerční hráči vrátili na pole financování exportu. Navíc se v poslední době daří tzv. klubové financování, kde hrají roli jak komerční banky, tak státní ČEB. Z našeho pohledu závisí vždy na kvalitě obchodního případu - a je jedno, která z bank s ním za námi přichází.

© EGAP  2018
Mapa stránek