18.08.2014
Možné nové trhy pro české exportéry (ČRo Radiožurnál - Dvacítka Radiožurnálu)

Jan POKORNÝ, moderátor


Dobré odpoledne. Na úřadu vlády se dnes znovu sešla pracovní skupina pro monitorování dopadů sankcí, které Evropská unie a Rusko zavedly kvůli konfliktu na Ukrajině. Po té dnešní schůzce by už měla být jasná představa o tom, jaký je přesně rozsah sankcí a na koho se vztahují. Diskutovat se má také o možných nových trzích pro české exportéry, a to je téma pro dnešního hosta Dvaceti minut Radiožurnálu. A tím hostem je předseda představenstva a generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti EGAP Jan Procházka. Dobrý den, pane řediteli.


Jan PROCHÁZKA, předseda představenstva a generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti /EGAP/
Dobrý den.


Jan POKORNÝ, moderátor
Už se rozhodlo na té skupině dnes, o něčem, co se přímo týká oboru vaší činnosti?


Jan PROCHÁZKA, předseda představenstva a generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti /EGAP/
Tak rozhodlo. Určitě ta dnešní skupina byla velice výživná. Jednali jsme poměrně dlouho, jednali jsme o několika oblastech, ať už to byla oblast zemědělství, standardně je to asi nejvíce medializovaná, jednalo se taky o průmyslu, o strojírenství, jednalo se o energetice a jednalo se pochopitelně o finančním sektoru, to znamená jsou věci, které se EGAPu a České exportní banky týkají.


Jan POKORNÝ, moderátor
To jednání skončilo před malým okamžikem, my sedíme v přenosovém voze Radiožurnálu před Úřadem vlády České republiky v Praze, kde jednala ona výše zmíněná skupina o sankcích, které zavedly Evropská unie a Rusko kvůli konfliktu na Ukrajině. Vy jste v tiskovém prohlášení z 30. července psali, že sankcí z obou stran není málo, některé z nich, že nejsou jasně napsané. Je ještě něco, v čem nemáte jasno stran těch sankcí?


Jan PROCHÁZKA, předseda představenstva a generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti /EGAP/
Tak já myslím, že každý den zjišťujeme nové a nové informace. Stran sankcí si myslím, že máme jasno úplně o všem, ale pochopitelně každý den přichází nové a nové informace z Ruska, které mohou pochopitelně celý ten vývoj ještě nějakým způsobem posunout, takže myslím si, že už jasno máme víceméně přesně. Probíhá strašně moc kalkulací, které by měly nějakým způsobem kvantifikovat ty dopady. Pokud se podívám čistě na nás, tak my se samozřejmě díváme na naše stávající portfolio a není asi žádným tajemstvím, že v Rusku máme téměř 60 miliard, to znamená existují úvěry pro české podniky, které tam vyvezly svoje zboží a služby za zhruba 60 miliard, a to je samozřejmě velký objem, je to zhruba třetina našeho celého portfolia a pochopitelně ty sankce se jich nějakým způsobem dotknou.


Jan POKORNÝ, moderátor
EGAP jenom připomeňme je úvěrová pojišťovna se zaměřením na tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z České republiky. Pane řediteli, jsou ta politická rizika v Rusku teď taková, že ten export je tam čím dál míň a hůř pojistitelný?


Jan PROCHÁZKA, předseda představenstva a generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti /EGAP/
Já strašně nemám rád tu definici tržně nepojistitelná, protože to je taková velice specifická definice, já vždycky říkám, že vyplňujeme mezeru na trhu, to si myslím, že to je mnohem lepší definice. Co se týká Ruska, tak Rusko pořád je řazeno podle OECD do skupiny 3. OECD rozděluje země od nuly, což jsou takové ty nejstabilnější, já nevím, Evropská unie, USA.


Jan POKORNÝ, moderátor
Tam je i Česká republika.


Jan PROCHÁZKA, předseda představenstva a generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti /EGAP/
Tak, přesně tak. To je nula až po sedmičku a sedmička jsou ještě rozděleny na pojistitelné a nepojistitelné. V sedmičce jsou prostě země typu Ukrajina, Bělorusko a podobné země, které na tom třeba ekonomicky nejsou úplně ideálně. Rusko je pořád trojka, my tak stále k němu přistupujeme, to znamená dostává stejné sazby jako jiné země ze skupiny tři, což je třeba Bulharsko nebo Rumunsko.


Jan POKORNÝ, moderátor
Kdy bude nějaké jednání té skupiny, která by eventuálně mohla přehodnotit ten stupeň toho rizika?


Jan PROCHÁZKA, předseda představenstva a generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti /EGAP/
Tak jednání OECD je, pokud se nepletu, hned za dva týdny, kdy se nějakým způsobem toto přehodnocuje a jednání pro nás asi možná zajímavější, což je jednání všech EGAPů světa takzvaně, kde jsme ve vedení této instituce, tak to sejde v průběhu konce měsíce září a na začátku října a zajímavostí je, že to bude v Moskvě, což je docela specifická situace, protože pochopitelně některým zástupcům například z USA se na takovéto jednání příliš nechce.


Jan POKORNÝ, moderátor
Proč vy nemáte rád ten termín tržně nepojistitelná rizika?


Jan PROCHÁZKA, předseda představenstva a generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti /EGAP/
Tak on vlastně je to takový protimluv, takový jako oxymoron, to znamená tržně nepojistitelná by znamenalo, že nejsou pojistitelná. Ona nejsou pojistitelná jenom komerčními institucemi. Existují komerční pojišťovny, které jsou 4 v České republice, nebudu jim dělat reklamu, takže nebudu říkat jejich jména, a my jsme další instituce, která by neměla suplovat jejich funkci, ale měla by stát nad nimi a to znamená, pokud se nějaký obchodní případ, nějaká faktura řekněme na Ukrajinu se splatnosti 3-6 měsíců nevleze do portfolia tady těchto komerčních institucí, tak přichází naše role.


Jan POKORNÝ, moderátor
Takže EGAP není standardní normální pojišťovna, je to pojišťovna svého druhu?


Jan PROCHÁZKA, předseda představenstva a generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti /EGAP/
No, není to určitě standardní pojišťovna, ale zase každá země má svůj EGAP, každá země tady řeší tento problém a EGAP je právě ta instituce, která diverzifikuje export, to znamená 80 % exportu jde do Evropské unie. Vždycky říkáme, že to je špatně, protože Evropská unie nějakým způsobem stagnuje a EGAP je právě ten, kdy všechny ostatní exporty nebo 10 % ostatních exportů mimo Evropskou unii jdou přes EGAP. To znamená, pokud jste exportér a máte jakousi obavu, chcete exportovat třeba na tu Ukrajinu, něco se vám tam nezdá, partnera neznáte, nevíte, jestli vám zaplatí, tak si to prostě pojistíte.


Jan POKORNÝ, moderátor
Ruské banky částečně zasáhla krize, z níž se krátce předtím vzpamatovávaly ty evropské banky. Jaký je, pane generální řediteli, přímý dopad sankcí na ty vybrané ruské banky se státním podílem, které jsou často partnerem při financování exportních transakcí z České republiky?


Jan PROCHÁZKA, předseda představenstva a generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti /EGAP/
Tak tam samozřejmě ten problém nastává v rovině, která je tam definována v těch sankcích, tam zatím nejsou ty exportní transakce jako takové, tam je zatím přístup na finanční trh, to znamená, nesmí emitovat dluhopisy a ostatní nástroje, ale pochopitelně naším velkým partnerem je Sberbank, to asi nikoho nepřekvapí, nikoho to ani nezaskočí, všichni to víme, podepsali jsme s nimi memorandum o tom, že export podpořený Sberbank dosáhne obrovské hodnoty až jedna miliarda euro, je tam samozřejmě Rosselchozbank, přes které děláme dost významné obchody nebo jsme dělali v minulosti v agrárním sektoru, je tam Gazprombank a další banky, takže pochopitelně je to pro nás nepříjemná situace a nepříjemná je ve dvojím smyslu. Zatím ty sankce jim jenom zkomplikovávají přístup na finanční trh, to znamená, my musíme velice dobře hodnotit, zda budou schopny samy sebe financovat, zda to přehození v uvozovkách z toho evropského trhu z toho Londýna na ty asijské trhy proběhne řekněme bezbolestně a ty odhady, které tam jsou, že budou se financovat asi za 1,5 až 2 % dráže, tak nás zatím ještě nezaráží do té doby, než by asi mělo být. Pokud by se stalo, že by se nebyly schopny se vůbec financovat, tak by to pro nás bylo samozřejmě mnohem, mnohem nepříjemnější, takže tu situaci sledujeme, ale jsou to naši opravdu standardní partneři a ta situace je o to smutnější, že my jsme se vlastně ještě v letošním roce a v loňském pokusili spíše hledat právě tyhle transakce přes banky, my jsme se snažili, ať to není exportér, který je z nějaké v uvozovkách Horní, Dolní, to není exportér, který prostě přišel, importér pardon, který přišel prostě z nějakého malého města, ale je to transakce, která je garantována právě jakousi bankou. A samozřejmě těch 5 bank, které jsou na tom seznamu, jsou jedněmi z našich největších klientů.


Jan POKORNÝ, moderátor
Řekl byste tedy, že ty sankce ohrožují váš byznys?


Jan PROCHÁZKA, předseda představenstva a generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti /EGAP/
Tak určitě ho znepříjemňují, neřekl bych vyloženě ohrožují, znepříjemňují náš byznys, ale jak jsem na úvod řekl, máme tam zhruba 60 miliard, to znamená ten problém bude asi v 5 rovinách. Jeden problém je určitě výpadek nových obchodních případů, to je prostě naprosto jednoznačné, nové případy prostě vypadnou, ruská ekonomika chladne, chřadne, to znamená nové obchodní případy nepřichází. Ekonomické zpomalení jako takové jako velkým problémem. Je tam asi možná pro mě největší problém je pokles hodnoty rublu, jo, protože většina těch transakcí je, že si ten exportér půjčí eura, vydělává v rublech a prostě to splácení samozřejmě se stále více komplikuje, protože pochopitelně ta mezera musí být něčím zacelena, takže to je určitě obrovský problém a další velký problém je samozřejmě ta reakce těch ruských dlužníků. Jestliže se dostanou na jakýsi sankční seznam a mají už půjčené určité částky, tak ta jejich ochota splácet se může třeba snižovat.


Jan POKORNÝ, moderátor
Snižovat, nebo úplně zastavit?


Jan PROCHÁZKA, předseda představenstva a generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti /EGAP/
Tak já bych jim nechtěl dávat žádný návod a pevně věřím, že to jsou seriózní banky, které jsou opravdu z té TOP 20 ruských bank a že si budou chtít udržet své renomé a nepřestanou splácet, to znamená pevně věřím, že se to nestane, ale říkám, ochota splácet by se mohla snižovat a některé banky jsou opravdu státem řízené, to znamená, mohou dostat příkaz, to nikdo asi nezastírá. Pokud dostanou příkaz - přestaňte platit Čechům, tak asi těžko budeme s tím něco dělat.


Jan POKORNÝ, moderátor
Modelově, co se děje v takovém případě, takovém EGAPu, když se limitně blíží nule ochota splácet?


Jan PROCHÁZKA, předseda představenstva a generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti /EGAP/
Tak my máme speciální skupinu, máme intenzivní monitoring, každou transakci opravdu sledujeme velice pečlivě, to znamená ty transakce se dávají do tří druhů, jsou transakce, které už jsou v takzvané defaultní situaci, kdy už opravdu ta ochota splácet již vypršela třeba v minulosti. Pak to jsou transakce, kde se trošku obáváme té ochoty splácet a mohl by přijít nějaký problém a pak jsou transakce, kde by mohlo nastat jenom jakýsi problém a tam teď asi, přisuzujeme asi, naše oči směřují nejvíce do tohoto segmentu, kde se snažíme opravdu každý decentní indikaci ve smyslu sice nemá problém exportér, ale má problém jeho dcera nebo zastavili mu úvěr, nebo jakýkoliv, jakoukoliv informaci prostě vyhodnocujeme velice pečlivě a zařazujeme ty transakce do intenzivního monitoringu. Samozřejmě tady tyto transakce zná i Česká národní banka, náš regulátor, znají to naši akcionáři, takže tohle se děje v EGAPu.


Jan POKORNÝ, moderátor
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je Jan Procházka, generální ředitel a předseda představenstva Evropské garanční a pojišťovací společnosti. Rusko by mohlo zakázat dovoz aut ze západních zemí, pokud Spojené státy a Evropská unie uvalí další sankce na Moskvu. Napsal to dnes podle agentury Reuters ruský deník Vedomosti, případné nové embargo by se prý netýkalo produkce zahraničních automobilek na území Ruska. Automobilky v Rusku vyrábí také jeden z vašich významných klientů, mladoboleslavská Škoda Auto, Rusko je pro ni jedním z největších trhů. Co to znamená pro vás tahle informace, která zatím ještě není ve stádiu úplné informace, je to spíš spekulace?


Jan PROCHÁZKA, předseda představenstva a generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti /EGAP/
Tak já myslím, že celý ten princip intenzivního monitoringu jsem popsal v předchozí odpovědi, takže samozřejmě tato spekulace, opravdu jí říkejme zatím spekulace, jsou to takzvané pokusné balonky, kdy samozřejmě vyskočily jisté sankce a následně každý den vyskočí další pokusný balonek, co by se ještě horšího mohlo stát, tak samozřejmě budeme velice bedlivě tu situaci sledovat a jak jste naznačil, je to náš klient a konkrétně samozřejmě o klientech, jelikož máme bankovní a pojišťovací tajemství, mluvit nemůžeme, ale pochopitelně tu situaci monitorujeme tuto automobilku i v ostatních zemích, pomáháme jim nejen v Rusku, pomáháme jí i na Ukrajině a v Kazachstánu, v Indii a tak dále, takže samozřejmě je to opravdu náš velký standardní klient a snažíme se primárně pomoct. Přece jenom ten český průmysl je na tom automobilovém velice závislý, to je věc, kterou jsme vždycky chtěli nějakým způsobem diverzifikovat a rozmělnit, ale pokud by došlo k takovýmto problémům, tak by to asi samozřejmě bolelo hodně. Druhou věcí je, ta automobilka vyrábí přímo tam, takže si myslím, že snad je to opravdu jen spekulace.


Jan POKORNÝ, moderátor
Pokud by Spojené státy a Evropská unie uvalily další sankce na Moskvu, to je další podmínka, která se píše, o které se píše v tom říkejme zatím spekulativním článku deníku Vedomosti. Dlužno říct, že EGAP pojišťuje bankovní úvěry se splatností delší než 2 roky, na financování vývozu velkých energetických, strojních, technologických zařízení, investičních celků, dopravních staveb, investic, může se stát, že to pojišťování v Rusku zastavíte stejně, jako jste to udělali v únoru na Ukrajině?


Jan PROCHÁZKA, předseda představenstva a generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti /EGAP/
Tak to by bylo čistě politické rozhodnutí. Zatím, pokud je Rusko ...


Jan POKORNÝ, moderátor
Politické rozhodnutí z čí strany?


Jan PROCHÁZKA, předseda představenstva a generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti /EGAP/
Z České republiky nebo z Evropské unie. Podívejte se čistě na sankce USA, které už velice konkrétně vytyčily situaci americké Eximbance, US Ex-Im Bank, kdy v podstatě jim velice drsně naznačili, že by prostě takové transakce v Rusku, že si je prostě nepřejí. To znamená, pokud by přišlo takové rozhodnutí v další fázi sankcí, tak pochopitelně bysme se tomu museli přizpůsobit a já hned řeknu to b, pokud bysme přestali pojišťovat do Ruska, tak ta ochota splácet, jak jsme se o ní bavili před asi třemi otázkami, tak ta by samozřejmě se limitně blížila té nule.


Jan POKORNÝ, moderátor
To znamená, že 60 miliard by mohlo vyletět komínem?


Jan PROCHÁZKA, předseda představenstva a generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti /EGAP/
Tak to si nemyslím. Samozřejmě ty pojišťovací instrumenty a ty úvěry mají i jisté, mají v těch smlouvách samozřejmě některé instrumenty, které jsou /nesrozumitelné/, to znamená ten dlužník může ručit nemovitostí, svým jiným majetkem, jsou tam další garantoři těch případů, takže tam vždycky existuje jakýsi nástroj, jakým způsobem jistou část z toho obchodního případu dostat. Takže ta plná ztráta jednoznačně nehrozí, pokud by ...


Jan POKORNÝ, moderátor
Ale ta vymahatelnost by asi byla obtížná?


Jan PROCHÁZKA, předseda představenstva a generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti /EGAP/
Byla by obtížná, ale zase se můžeme bavit o tom, jakým způsobem fungujou ruské soudy. My máme neuvěřitelnou zkušenost, kdy se v některých zemích soudíme samozřejmě X let, až téměř limitně se blížící 10 let a teď se nám povedlo v Rusku vyhrát rozhodčí soud, kdy jsme dostali zhruba 98 % dlužné částky a trvalo to méně než rok, což si myslím, že i v České republice by rozhodčí soud se mohl trošku chytit za nos, protože takovou rychlost, ta i nás zaskočila, takže předpokládám, že standardní metody stále fungují a myslím si, že prostě ta vymahatelnost právě ještě stále funguje.


Jan POKORNÝ, moderátor
Když jste zastavili pojišťování na Ukrajině v únoru letošního roku, tak tamní banky nepřestaly splácet ty úvěry. Čím si to vysvětlujete?


Jan PROCHÁZKA, předseda představenstva a generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti /EGAP/
To je taková docela zajímavá situace. My jsme se pochopitelně obávali toho, že jelikož prostě neděláte nový byznys, tak vám všichni řeknou - no, tak vy už nám moc nepomůžete. My jsme ve válečném konfliktu, tak proč bysme vám nějakým způsobem spláceli, ale tam se zase ukázalo, že prostě většina z těch partnerů, že ne všichni z nich jsou tak špatní, jak se někdy uvádí v médiích, to znamená prostě většina těch partnerů, od kterých jsme čekali ty splátky, tak ty splátky opravdu přišly. Od partnerů, kteří zkrachovali, kteří prostě nebyli schopni dostavět třeba ty konkrétní výroby, tak od těch jsme pochopitelně nic nečekali, ale od těch, kteří zaplatit měli, jsme od všech tu platbu dostali, takže to bylo gesto, které zase ukazuje, že ten směr nemusí být tak tristní. Na druhou stranu na té Ukrajině, jak všichni sledujeme, co se tam děje, vidíme, jakým způsobem musí vláda vynakládat náklady na zbrojení, vidíme prostě, že tam probíhá válka, takže samozřejmě ta situace pro nás je složitá. Není asi neřešitelná úplně, to znamená my jsme řekli zastavujeme pojišťování, ale máme tam výjimku, že opravdu specifické případy mohou projít naším schvalovacím mechanismem, ale musí o tom rozhodnout naše dozorčí rada, která je složitá z akcionářů, to znamená jsou specifické sektory, které třeba nebudou tolik zasaženy, budou třeba na jiné straně země, než kde se bojuje, a tam si dovedu představit, že takové případy prostě projdou.


Jan POKORNÝ, moderátor
A měli jste nějaký takový případ na Krymu dnes anektovaném Ruskem?


Jan PROCHÁZKA, předseda představenstva a generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti /EGAP/
To je docela dobrá otázka, neměli jsme vyloženě na Krymu, ale měli jsme jeden zájistný instrument, jeden, jednu nemovitost jsme měli na Krymu a spadla nám kvůli tomu jedna restrukturalizace, ale v průběhu několika týdnů jsme byli schopní získat jiný zájistný instrument, který už není na Krymu a ta restrukturalizace asi doběhne do konce a dlužník nám bude splácet i nadále, to je zase jeden z příkladů, kdy opravdu ukrajinský dlužník k tomu přistoupil aktivně, řekl - ano, chápu, je sice složitá situace, pojďme se domluvit na třeba jiné struktuře, pojďme trošku ty splátky protáhnout v čase, ale chci všechno zaplatit, nechci zůstat dlužen České republice.


Jan POKORNÝ, moderátor
Chystáte se v nějaké brzké budoucnosti znovu obnovit alespoň částečně pojišťování projektů na Ukrajině, třeba těch od malých a středních podniků?


Jan PROCHÁZKA, předseda představenstva a generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti /EGAP/
Tak my jsme samozřejmě hodně uvažovali, jakým způsobem k tomu přistoupit, jestli začít opravdu od těch malých a středních a říct - tak pojďme si to zase vyzkoušet. Pochopitelně tlak těch velkých byl obrovský, zase proč, proč jenom malé a střední.


Jan POKORNÝ, moderátor
Tak zase malí a střední říkají proč jenom ti velcí?


Jan PROCHÁZKA, předseda představenstva a generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti /EGAP/
Proč jenom ti velcí, no, proč ti velcí, tam se to dá vysvětlit trošku lépe, protože jelikož existuje něco jako český podíl, který prostě sledujeme a který musí být minimálně 50 %, tak ti velcí zase dávají práci těm malým, protože prostě všichni velcí prostě musí dodržet 50% podíl a musí prostě dodat vlastně ty služby, které sami nezvládnou českými subdodavateli, takže v tomto vysvětlení nějakým způsobem jde, ale my to fakt docela hodně řešíme i s našimi akcionáři. Svaz průmyslu a dopravy měl jednání s našimi dozorčími radami, kde představil Ukrajinu jako takovou, svůj vlastní pohled na Ukrajinu, projekty, které si myslí, že nejsou tolik ohroženy sankcemi, projekty, které jsou se stabilními zákazníky, kteří mají ochotu platit, jsou to zákazníci, kteří mají devizové příjmy, to znamená vyváží do zahraničí a jsou schopni prostě získat eura, dolary a těmi by potom spláceli, takže to jsou projekty, o kterých opravdu jako výrazně uvažujeme.


Jan POKORNÝ, moderátor
Na kolik si exportéři, teď mluvím spíše o těch velkých, hledají samostatně nové trhy při téhle situaci, která je a proč se tak často mluví o Ázerbajdžánu jako zemi exportu zaslíbené?


Jan PROCHÁZKA, předseda představenstva a generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti /EGAP/
Tak já musím exportéry pochválit, protože oni opravdu sami diverzifikují ten svůj export, není to tak, že by prostě zůstávali v jedné zemi. Stát jako takový prostě diverzifikuje export díky EGAPu a exportéři, kteří prostě pochopitelně vidí Rusko, vidí Bělorusko a Ukrajinu, tak prostě snaží se hledat nové destinace a jednou z těch zajímavých je opravdu Ázerbajdžán, to je opravdu země teď velice populární, je to země velice populární pro nás, protože naši zajistitelné jsou schopni tuto zemi dozajistit, to znamená, že to riziko nezůstane ne EGAPu, na českém státu, ale to riziko my přeneseme na toho dozajistitele, to znamená, jsme tam schopni udělat mnohem více obchodů, než by třeba odpovídalo tomu adekvátnímu teritoriálnímu limitu, no, a je to samozřejmě z důvodu cenové, z důvodu poptávky, z důvodu toho, že ten trh pochopitelně roste a vůbec tam celý ten sektor je jeden z těch, který je teď velice populární, ať už je to Ázerbajdžán, je to Kazachstán, je to dole i Srbsko, bývalé země Jugoslávie, to jsou všechny taková ta v uvozovkách nová teritoria a Turecko pochopitelně, kam se exportéři opravdu výrazně dívají a kam nějakým způsobem přemýšlí, že by přetočili ty svoje exporty.


Jan POKORNÝ, moderátor
A na té škále rizik a rizikovosti je Ázerbajdžán zhruba kde?


Jan PROCHÁZKA, předseda představenstva a generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti /EGAP/
Ázerbajdžán je trojka, pokud se nepletu, to znamená, že je to trojka, čtyřka, to se pohybuje jako Rusko, to znamená to riziko tam není nikterak vyšší, ale jsou tam i indikace, v Africe, stavěli jsme pivovar v Etiopii, máme nemocnice v Gabonu, jsou tam indikace samozřejmě i do Latinské Ameriky, Kaplanovy turbíny v Argentině, v Brazílii, první náznak je Peru, Chile, takže já myslím, že tam nějaké prostě první tečky na těch mapách jsou a vlastně v průběhu těch 22 let, co EGAP funguje, tak pojistil export do 100 zemí, takže ono to opravdu není jenom o tom Rusku a o těch zemích, které jsou ...


Jan POKORNÝ, moderátor
Tak váš oponent by namítl - to se jim to pojišťuje, když dostávají státní dotace.


Jan PROCHÁZKA, předseda představenstva a generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti /EGAP/
Tak mému oponentovi bych určitě velice rychle odpověděl, že státní dotace sice dostáváme a dostali jsme za těch 22 let zhruba 10 miliard, ale ty dotace neprojídáme, ty dotace máme ve svých pojistných fondech a díky nim jsme schopni pojišťovat a pokud kdokoliv jakkoliv luskne a bude chtít EGAP zavřít a dotace vrátit, tak jsme ochotni a schopni v relativně krátkém čase tyto dotace vrátit, to znamená my je svým provozem neprojídáme, my je máme uloženy v pojistných fondech a každý si to v naší výroční zprávě, si tu kolonku, kde jsou uloženy, může najít.


Jan POKORNÝ, moderátor
Obejdete se do budoucna bez státních dotací?


Jan PROCHÁZKA, předseda představenstva a generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti /EGAP/
V roce 2015 jsme si zažádali o nulovou dotaci, to znamená snažíme se dělat všechno proto, abychom ty dotace nepotřebovali, abychom byli samofinancovatelní. Rovnou avizuji, že v letošním roce očekáváme ztrátu, protože budeme muset to portfolio samozřejmě primárně Rusko, Ukrajiny přecenit, ale psali jsme na ministerstvo financí, že dotaci potřebovat nebudeme, ale je tady jedno ale, a to se jmenuje Solvency, což je taková evropská iniciativa na kapitálovou přiměřenost a to by se určitě líbilo Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, který nám řekl, že se máme držet kolem 8% bezpečnostního poměru a to Solvency uvádí úplně jiná vyšší čísla, samozřejmě chce, abysme měli jako každá jiná banka a pojišťovna těch peněz mnohem více ve svých fondech.


Jan POKORNÝ, moderátor
Mimochodem, jak pokračuje to šetření EGAPu, do kterého se zapojila i protikorupční policie?


Jan PROCHÁZKA, předseda představenstva a generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti /EGAP/
Tak to asi není úplně otázka na mě. My tam samozřejmě dáváme plnou součinnost, ono pokračuje opravdu, dáváme plnou součinnost, dáváme všechny materiály a probíhá stále, ten zásah byl 20. ledna, takže zatím nějaké výstupy z toho vyloženě nemáme.


Jan POKORNÝ, moderátor
My jsme mluvili zejména o ruském trhu, je to tedy tak, že dobrý exportér si cestu na ruský trh najde i třeba přes země té takzvané celní unie, Bělorusko a tak?


Jan PROCHÁZKA, předseda představenstva a generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti /EGAP/
Dobrý exportér si vždycky najde cestu, to znamená, pokud někdo vyrábí dobrý produkt, tak někdy ani není třeba, aby byl podpořen tím financováním, to znamená, jsou exportéři, kterým opravdu jejich odběratelé trhaj ruce a čekají neuvěřitelné lhůty na to, aby jim vyrobili ten jejich konkrétní produkt, někdo je samozřejmě v mnohem konkurenčnějším sektoru. Ten působil, ten soutěží nejenom výrobkem, ale soutěží i cenou a někdy i tím podpořeným financováním, takže samozřejmě exportéři jsou různí.


Jan POKORNÝ, moderátor
Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu, jejichž hostem byl generální ředitel pojišťovny EGAP Jan Procházka. Děkuju. Hezký zbytek dne, na shledanou.


Jan PROCHÁZKA, předseda představenstva a generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti /EGAP/
Díky za pozvání. Na shledanou.

© EGAP  2018
Mapa stránek