25.09.2014
Další trhy ano, opustit Rusko ne (ihned.cz)

Na americkém trhu jsou schopni čeští vývozci úspěšně bojovat o zákazníka i bez pomoci státu.

Hledání nových trhů v souvislosti s evropsko-ruskými sankcemi je určitě na místě. Zaměření na další trhy by se ale nemělo odvíjet pouze od toho, zda příští rok poroste daný trh rychleji než evropský. Je třeba se dívat na dlouhodobé trendy a obecně na strategii diverzifikace exportu. Zároveň nesmíme zůstat stát pouze na jedné noze v podobě společného evropského trhu.

Spojené státy jsou z tohoto pohledu určitě perspektivní nejen v krátkodobém, ale i v dlouhodobém horizontu. Proto ostatně vládní Exportní strategie počítá se zařazením USA mezi 12 prioritních zemí. Z oborů jsou pro nás velmi zajímavé například odvětví energetiky, leteckého průmyslu, ICT nebo zdravotnického vybavení.

Ve Spojených státech můžou být čeští exportéři úspěšní, a po snad zdárném schválení dohody o volném obchodu EU a USA (TTIP) to můžeme být ještě lepší. Za poslední dekádu se do USA vyvezlo české zboží za více než 500 miliard korun. Stát z toho podpořil prostřednictvím exportní pojišťovny EGAP vývoz za přibližně 25 miliard korun, tedy asi 5 procent. Jedná se tedy o trh, na kterém jsou schopni čeští vývozci úspěšně bojovat o zákazníka i bez pomoci státu.

Pro nás bylo extrémně důležité loňské uzavření smlouvy mezi americkou US EXIM bankou o vzájemné spolupráci. Díky této dohodě jsme například mohli pomoci českému výrobci, který dodal letecké motory do amerických práškovacích letadel, která se následně vyvezla do Uruguaye či Brazílie či dva další energetické celky do Izraele. Bez ochoty Američanů by se do těchto obchodů v takto zajímavých zemích Češi nedostali.

Další export z ČR navíc míří do USA nepřímo. Například do Německa putuje zhruba třetina našeho exportu, ale v Německu pak zůstává jen asi 40 procent českého vývozu. Zbytek se buď reexportuje, nebo se stává subdodávkou pro další německý export. Do USA se tak dostává české zboží i prostřednictvím německých vývozců.

Spojené státy jsou tedy určitě atraktivní destinací. Každopádně v honbě za novými trhy bychom neměli opouštět trhy, které jsme již “obsadili“.

Jan Procházka

 

© EGAP  2018
Mapa stránek