07.10.2014
KUPEG nabízí ve spolupráci s EGAP pojištění pohledávek se státní podporou (investujeme.cz )

KUPEG úvěrová pojišťovna a.s. podepsala na konci září 2014 zajistnou smlouvu s Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP). Díky této smlouvě může KUPEG jednoduše zprostředkovat svým klientům pojištění pohledávek se státní podporou v rámci svého standartního pojistného produktu CREDIRECT.  Společnost EGAP je akcionářem úvěrové pojišťovny KUPEG, vlastní 34 %. (Tisková zpráva: KUPEG úvěrová pojišťovna a.s.)

„Smlouva s EGAP byla podepsána s cílem zajistit našim klientům co možná nejvyšší pojistné krytí jejich obchodních transakcí,“ říká Ing. Michal Veselý, generální ředitel společnosti KUPEG úvěrová pojišťovna a.s. „Díky této spolupráci můžeme našim klientům jednoduše zprostředkovat pojištění pohledávek se státní podporou v rámci pojištění CREDIRECT. Není nutné uzavírání speciální pojistné smlouvy, pouze s klientem navíc uzavřeme Zvláštní pojistné podmínky. Veškerá správa pojistných limitů i případných pojistných událostí probíhá elektronicky prostřednictvím KUPEG ONLINE. Takto jsme schopni klientům zajistit pojistné limity, které jsou za běžných podmínek na svém maximu,“ dodává Michal Veselý.

Díky spolupráci s EGAP je ve výjimečných případech možné uzavřít pojištění pohledávek i do zemí, které jsou pro komerční pojištění nepojistitelné, ale jsou stále přístupné pro EGAP. Nové možnosti mohou využít čeští klienti úvěrové pojišťovny KUPEG, kteří splňují podmínku minimálně 50% podílu českého zboží a služeb na celkové hodnotě vývozu pro odběratele mimo země OECD.

© EGAP  2018
Mapa stránek