Orgány společnosti

Valná hromada

Společnost má jediného akcionáře, kterým je stát.
Stát vykonává svá akcionářská práva prostřednictvím těchto ministerstev:

Ministerstvo financí
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zemědělství

Dozorčí rada

Předseda:
Ing. Jaroslav Šulc, CSc.
poradce premiéra, poradce předsedy ČMKOS
Místopředseda:
Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.
makroekonom ČMKOS
Členové:
Ing. Jan Dubec
vedoucí oddělení pojištění teritoriálních rizik III., EGAP
Mgr. Martin Pospíšil
Ředitel odboru zahraničně-ekonomických politik, MPO ČR
Ing. Július Kudla
člen DR nominovaný Ministerstvem financí ČR
Ing. Zdeněk Nekula
člen DR nominovaný Ministerstvem zemědělství ČR
Ing. Martin Tlapa, MBA
Náměstek ministra zahraničních věcí, MZV ČR

Představenstvo

Předseda:
Ing. Jan Procházka
generální ředitel
Místopředsedové:
JUDr. Ing. Marek Dlouhý
náměstek GŘ, vedoucí úseku obchodního
Členové:
JUDr. Miroslav Somol, CSc.
náměstek GŘ, vedoucí úseku likvidace škod a vymáhání pohledávek
Ing. Martin Růžička
náměstek GŘ, vedoucí úseku řízení rizik

Výbor pro audit

Předseda:
Ing. Pavel Závitkovský
dat. nar. 19. července 1955
Hyacintová 3266/9, 106 00 Praha 10
Místopředseda:
Ing. Jaroslav Koplík
dat. nar. 5. října 1961
Chrustenice 203, okres Beroun, 267 12
Člen:
Ing. Jaroslav Šulc, CSc.
dat. nar. 27. dubna 1948
Malkovského 598, Letňany, 199 00 Praha 9
© EGAP  2017
Mapa stránek