Orgány společnosti

Valná hromada

Společnost má jediného akcionáře, kterým je stát.
Stát vykonává svá akcionářská práva prostřednictvím těchto ministerstev:

Ministerstvo financí
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zemědělství

Dozorčí rada

Předseda:
Ing. Jaroslav Šulc, CSc.
poradce premiéra, poradce předsedy ČMKOS
Místopředseda:
Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.
makroekonom ČMKOS
Členové:
Ing. Jan Dubec
vedoucí oddělení pojištění teritoriálních rizik III., EGAP
Mgr. Martin Pospíšil
Ředitel odboru zahraničně-ekonomických politik, MPO ČR
Ing. Petr Blažek
Ředitel Odboru strategické společnosti a investiční pobídky, MF ČR
Ing. Petr Martásek
Ředitel odboru pojištění předexportních úvěrů, investic a záruk, EGAP
Ing. Jaroslav Koplík
Vedoucí oddělení řízení aktiv a pasív, EGAP
Zdeněk Nekula
člen DR nominovaný Ministerstvem zemědělství ČR

Představenstvo

Předseda:
Ing. Jan Procházka
generální ředitel
Místopředseda:
Ing. Milan Šimáček
náměstek GŘ, vedoucí úseku finančního
Členové:
JUDr. Miroslav Somol, CSc.
náměstek GŘ, vedoucí úseku mezinárodních vztahů a compliance
JUDr. Ing. Marek Dlouhý
náměstek GŘ, vedoucí úseku obchodního
© EGAP  2015
Mapa stránek