Orgány společnosti

Valná hromada

Společnost má jediného akcionáře, kterým je stát.
Stát vykonává svá akcionářská práva prostřednictvím těchto ministerstev:

Ministerstvo financí
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zemědělství

Dozorčí rada

Předseda:
Ing. Jaroslav Šulc, CSc.
poradce premiéra, poradce předsedy ČMKOS
Místopředseda:
Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.
makroekonom ČMKOS
Členové:
Ing. Jan Dubec
ředitel odboru akvizic a pojištění dodavatelských úvěrů
Mgr. Martin Pospíšil
Ředitel odboru zahraničně-ekonomických politik, MPO ČR
Ing. Július Kudla
člen DR nominovaný Ministerstvem financí ČR
Ing. Zdeněk Nekula
člen DR nominovaný Ministerstvem zemědělství ČR
Ing. Martin Tlapa, MBA
Náměstek ministra zahraničních věcí, MZV ČR
Ing. Petr Martásek
ředitel odboru pojištění předexportních úvěrů, investic a záruk, EGAP
Ing. Jaroslav Koplík
vedoucí oddělení řízení aktiv a pasiv, EGAP

Představenstvo

Předseda:
Ing. Jan Procházka
předseda představenstva
Místopředsedové:
JUDr. Ing. Marek Dlouhý
místopředseda představenstva, vedoucí úseku obchodního
Členové:
Ing. Martin Růžička
člen představenstva, vedoucí úseku řízení rizik

Výbor pro audit

Předseda:
Ing. Pavel Závitkovský
dat. nar. 19. července 1955
Hyacintová 3266/9, 106 00 Praha 10
Místopředseda:
Ing. Bohuslav Poduška, CIA, CRMA
dat. nar. 19. 1. 1955
Fantova 1794/8, Praha 13 – Lužiny, 155 00
Člen:
Ing. Jaroslav Šulc, CSc.
dat. nar. 27. dubna 1948
Malkovského 598, Letňany, 199 00 Praha 9
© EGAP  2018
Mapa stránek