Orgány společnosti

Valná hromada

Společnost má jediného akcionáře, kterým je stát.
Stát vykonává svá akcionářská práva prostřednictvím těchto ministerstev:

Ministerstvo financí
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zemědělství

Dozorčí rada

Předseda:
Ing. Jaroslav Šulc, CSc.
poradce premiéra, poradce předsedy ČMKOS
Místopředseda:
Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.
makroekonom ČMKOS
Členové:
Ing. Jan Dubec
vedoucí oddělení pojištění teritoriálních rizik III., EGAP
Mgr. Martin Pospíšil
Ředitel odboru zahraničně-ekonomických politik, MPO ČR
Ing. Petr Blažek
Ředitel Odboru strategické společnosti a investiční pobídky, MF ČR
Ing. Zdeněk Nekula
člen DR nominovaný Ministerstvem zemědělství ČR
Ing. Martin Tlapa, MBA
Náměstek ministra zahraničních věcí, MZV ČR

Představenstvo

Předseda:
Ing. Jan Procházka
generální ředitel
Místopředseda:
Ing. Milan Šimáček
náměstek GŘ, vedoucí úseku finančního a správního
Členové:
JUDr. Miroslav Somol, CSc.
náměstek GŘ, vedoucí úseku likvidace škod a vymáhání pohledávek
JUDr. Ing. Marek Dlouhý
náměstek GŘ, vedoucí úseku obchodního

Výbor pro audit

Předseda:
Ing. LUKÁŠ WAGENKNECHT
dat. nar. 24. září 1978
U Krematoria 2636, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Místopředseda:
Ing. JAROSLAV KOPLÍK
dat. nar. 5. října 1961
Chrustenice 203, okres Beroun, 267 12
Člen:
Ing. JAROSLAV ŠULC, CSc.
dat. nar. 27. dubna 1948
Malkovského 598, Letňany, 199 00 Praha 9
© EGAP  2016
Mapa stránek