Orgány společnosti

Valná hromada

Společnost má jediného akcionáře, kterým je stát.
Stát vykonává svá akcionářská práva prostřednictvím těchto ministerstev:

Ministerstvo financí
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zemědělství

Dozorčí rada

Místopředseda:
Členové:
Ing. Radek Urban
JUDr. Pavel Řezáč
ředitel odboru států subsaharské Afriky, MZV ČR
Ing. Petr Martásek
ředitel odboru pojištění předexportních úvěrů, investic a záruk, EGAP
Ing. Jaroslav Koplík
vedoucí oddělení řízení aktiv a pasiv, EGAP
Ing. Jan Dubec
vedoucí oddělení pojištění teritoriálních rizik III., EGAP

Představenstvo

Předseda:
Ing. Jan Procházka
generální ředitel
Místopředseda:
Ing. Milan Šimáček
náměstek GŘ, vedoucí úseku finančního
Členové:
JUDr. Miroslav Somol, CSc.
náměstek GŘ, vedoucí úseku mezinárodních vztahů a compliance
Ing. Ladislav Řezníček, MBA
náměstek GŘ, vedoucí úseku řízení rizik
JUDr. Ing. Marek Dlouhý
náměstek GŘ, vedoucí úseku obchodního
© EGAP  2014
Mapa stránek