Životopis - JUDr. Miroslav Somol, CSc.

JUDr. Miroslav Somol, CSc.

JUDr. Miroslav Somol, CSc. absolvoval právnickou fakultu University Karlovy v Praze (1975) a aspirantské studium na Ústavu státu a práva ČSAV v Praze (1984). Od ukončení studia pracoval v oblasti zahraničního obchodu a mezinárodních ekonomických vztahů. V letech 1993-96 a 2001-2005 byl náměstkem ministra průmyslu a obchodu s odpovědností za oblast obchodu, zahraničně obchodní politiky a ve druhém období také za oblast evropské integrace, kdy vedl za ministerstvo přístupová jednání do EU. Působil rovněž v zahraničí jako obchodní přidělenec v Sýrii a velvyslanec na Stálé misi ČR při evropské úřadovně OSN v Ženevě. V tomto období byl mj. předsedou Hospodářské komise OSN pro Evropu a poté předsedou Konference OSN pro průmyslový rozvoj.

© EGAP  2017
Mapa stránek