Přehled produktů

Pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru B

Pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru Bf

Pojištění střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru C

Pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru Cf

Pojištění vývozního odběratelského úvěru D

Pojištění potvrzeného akreditivu E

Pojištění úvěru na předexportní financování F

Pojištění investic v zahraničí I

Pojištění úvěru na investici v zahraničí If

Pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu V

Pojištění bankovní záruky vystavené v souvislosti se získáním nebo plněním smlouvy o vývozu Z

© EGAP  2018
Mapa stránek