Bf Pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru Příloha č.2 – Harmonogram fakturace dodávek a splácení dodavatelského úvěru dovozcem

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
Příloha č. 2
žádosti o pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru
proti riziku nezaplacení – Bf

Harmonogram fakturace dodávek a splácení dodavatelského úvěru dovozcem

Fakturace   Splácení
Termín Částka jistiny Částka úroků   Termín Částka jistiny Částka úroků
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.
© EGAP  2018
Mapa stránek