D Pojištění vývozního odběratelského úvěru Podmínky spoluúčasti

Podmínky spoluúčasti

Obchodní případ do zemí kategorie 0-5 5 %
Obchodní případ do zemí kategorie 6-7 10 %
Projektové financování (se státní garancí) 10 % (5 %)
Politické riziko nebo na suverénní riziko státu (kat. 0-5) 0 %
Politické riziko nebo na suverénní riziko státu (kat. 6-7) 5 %
Vývoz zemědělských a potravinářských produktů
Exportér spadá do kategorie MSP
Země s nižším než 0,1 % podílem na exportu ČR
Země s nižším než 1 % podílem na portfoliu EGAP
Odvětví s nižším než 0,1 % podílem na exportu ČR
Odvětví s nižším než 1 % podílem na portfoliu EGAP
Zajištění alespoň 50 % PH (ECA/komerční zajistitel)
Transakce bank-to-bank
Alternativní nabídka od zahraniční ECA podle nabídky, obvykle 5%
Exportér výsledků VaV 3 %
Český podíl vyšší než 70% a zároveň EPE vyšší než 7
Úprava dle plného škodního poměru dle propočtu
© EGAP  2018
Mapa stránek