F Pojištění úvěru na předexportní financování Stručný popis pojistného produktu a kontakty

I. Stručný popis pojistného produktu

Předexportním financováním výroby pro vývoz (předexportním úvěrem) je úvěr poskytnutý bankou vývozci (popř. výrobci) na financování výroby pro vývoz a v případě pozitivní zkušenosti s daným vývozcem i na financování investice pro potřeby výroby pro vývoz.

Pojištěným je banka a pojištění lze sjednat pouze v návaznosti na pojištění některého z typů vývozních úvěrů, popř. na dostatečné zajištění úhrad vývozních pohledávek.

Délka splatnosti vývozního úvěru má vliv na to, do jaké výše může být pojištěn předexportní úvěr. Při splatnosti vývozního úvěru do 2 let lze pojistit předexportní úvěr do výše 85 % hodnoty vývozu a při delší splatnosti do výše 75 % hodnoty vývozu. Předexportní úvěr na investice do výroby pro vývoz může být poskytnut pouze v případě, je-li alespoň 75 % výroby určeno pro vývoz a smluvně zabezpečeno splácení alespoň 75 % předexportního úvěru.

Předmětem pojištění Exportní garanční a pojišťovací společností a.s. (EGAP) jsou pohledávky pojištěného za dlužníkem z předexportního úvěru, na úhradu jistiny, úroků z úvěru za každé úrokové období a poplatků vyplývající ze smlouvy o úvěru.

Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nesplacení úvěru z důvodu neschopnosti vývozce splnit smlouvu o vývozu nebo neschopnosti výrobce vyrobit zboží nebo poskytnout služby pro vývoz.

Výše pojistného závisí na výši a délce poskytnutého předexportního úvěru, hodnocení rizikovosti vývozce a na výši spoluúčasti.

Předběžný výpočet pojistného můžete provést prostřednictvím interaktivní kalkulačky.

II. Požadované informace

  • EGAP může u vybraných případů pojištění při sjednávání pojištění vyžadovat informace týkající se vzniku, platnosti a ocenění zajišťovacích instrumentů jako např. účetní hodnoty předmětů zástav, znalecký posudek na tržní hodnotu nemovitosti v ČR, právní stanovisko externí kanceláře k použitelnosti zajištění, stejně tak i dokumenty úvěru,
  • EGAP bude v průběhu pojištění požadovat pravidelné předkládání:
    • finančních výkazů dlužníka a příp. ručitele, které budou sloužit jako podklad pro zpracovávanou aktualizaci ratingů
    • u vybraných případů finančních výkazů a dalších dokumentů (např. ocenění nemovitosti v ČR), které budou sloužit k přeceňování zajištění
    • u vybraných případů stanoviska právní kanceláře, které bude k datu oceňování/přeceňování zajištění potvrzovat jeho platnost a právní vymahatelnost

Ing. Petr Martásek, ředitel odboru pojištění předexportních úvěrů, investic a záruk
tel:222 842 340
fax:222 844 130
e-mail:martasek@egap.cz

Ing. Eva Minaříková, vedoucí oddělení pojištění předexportních úvěrů a záruk
tel:222 842 345
fax:222 844 130
e-mail:minarikova@egap.cz

Ing. Michal Pravda, vedoucí oddělení pojištění investic v zahraničí
tel:222 842 348
fax:222 844 130
e-mail:pravda@egap.cz

© EGAP  2018
Mapa stránek