Aktuality z teritorií

Mimořádné zhoršení kategorizace OECD Turecka a Íránu

27. 6. 2018

Druhá polovina června přinesla zhoršení oficiální kategorie rizikovosti dle OECD u dvou ekonomicky i politicky významných zemí, které byly s ohledem na aktuální negativní vývoj zařazeny na program jednání expertů OECD v Paříži mimořádně mimo pravidelný program. Po dlouhých diskusích expertů nakonec došlo ke zhoršení rizikové kategorie jak u Turecka, které se přesunulo z původní čtvrté kategorie do páté, tak u Íránu, u něhož se zhoršila riziková pátá kategorie na šestou. Zatímco v případě Íránu jde o jasnou reakci na opětovné zesílení sankcí ze strany USA (Írán si užil výhody kategorie 5 pouhých 5 měsíců), u Turecka se negativní trendy související s postupně rostoucím politickým a ekonomickým rizikem  projevují dlouhodobě.

Bulletin EGAP Briefing: Zhoršení kategorizace OECD Turecka a Íránu