Efektivita podpory exportu

Pojišťovna EGAP vytvořila metodiku Efektivity podpory exportu (EPE), která poměřuje přínosy obchodních případů do ekonomiky s riziky dané transakce. Čím vyšší ukazatel nabývá hodnot, tím je obchod pro ekonomiku přínosnější a méně rizikový, a naopak. Ukazatel nabývá typických hodnot 0 až 10. Výpočet EPE provádí EGAP u produktů BBfCCfD

V příloze najdete zjednodušenou verzi výpočtu tohoto ukazatele, kde je možné spočítat orientační hodnotu EPE. Ukazatel EPE slouží při schvalování transakcí jako doprovodný indikátor pro rozhodování. Reálně má pak dopad v rámci nového systému spoluúčasti produktu „D“, kde při jeho hodnotě vyšší než 7 a zároveň při vyšším než 70% českém podílu klesá spoluúčast na 3 %.