Změny v procesech při pojišťování vývozních úvěrových rizik

V zájmu naplnění obezřetnostních pravidel stanovených právními předpisy a orgány dohledu přistoupil EGAP od 1. března 2016 k nezbytným změnám v rámci procesů při poskytování pojištění.

Ve vztahu k zájemcům o pojištění, pojištěným a vývozcům se změny týkají zejména:

  • úpravy pojistných sazeb dle rizikovosti dlužníka
  • u vybraných pojistných produktů formalizování požadavků na zajištění dle rizikovosti dlužníka, včetně ověření jeho platnosti při sjednávání pojištění a pravidelného oceňování a ověřování jejich planosti v průběhu pojištění
  • u vybraných pojistných produktů předkládání dokumentace úvěru, dokumentů vývozu, případně dalších dokumentů souvisejících s pojišťovanými riziky před sjednáním pojištění
  • předkládání dokumentů pro analýzu subjektů před sjednáním pojištění a i v jeho průběhu
  • důsledné interní hodnocení rizik obchodních případů a subjektů.