Semináře

Semináře pro exportéry

Semináře pořádané Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. jsou určené všem vývozcům českého zboží, služeb a investic bez rozdílu jejich velikosti, právní formy a objemu pojištěného vývozu. Slouží zejména k pochopení role EGAP v podpoře vývozu státem a základnímu seznámení s pojistnými produkty.

Aktuální semináře - přihlášení

V současné době nejsou k dispozici žádné aktuální semináře

Přednášející

Na seminářích Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. přednášejí zkušení experti z oblasti pojišťování financování vývozu. Součástí každého semináře je také diskuse s přednášejícími odborníky.

© EGAP  2017
Mapa stránek