Semináře

Semináře pro exportéry

Semináře pořádané Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. jsou určené všem vývozcům českého zboží, služeb a investic bez rozdílu jejich velikosti, právní formy a objemu pojištěného vývozu. Slouží zejména k pochopení role EGAP v podpoře vývozu státem a základnímu seznámení s pojistnými produkty.

Aktuální semináře - přihlášení

Čtvrtek, 9. Listopad 2023 - 11:00 Exportní kulatý stůl pro Moravskoslezský kraj