Mezinárodní spolupráce

►EU - exportní úvěry

Ujednání pro oficiálně podporované vývozní úvěry (Arrangement OECD)

Součástí opatření ke zdokonalení činnosti společnosti bylo v roce 1999 i zavedení nových mezinárodních pravidel platných v rámci Ujednání pro oficiálně podporované vývozní úvěry (tzv. Arrangement OECD), která se týkala především stanovení minimálních pojistných sazeb pro jednotlivé rizikové kategorie zemí a dlužníků, v závislosti na délce úvěru. S tím bezprostředně souviselo:

  • zavedení jednotného systému zařazování zemí do 7 rizikových kategorií podle pravidel aplikovaných v OECD,
  • zavedení nové metodiky výpočtu pojistného pouze z jistiny úvěru,
  • poskytování připojištění refinančních nákladů úvěru již za základní pojistnou sazbu,
  • možnost postupného placení pojistného u dlouhodobých úvěrů velkého rozsahu atd.

Mezinárodní unie úvěrových a investičních pojistitelů - Bernská unie (BU)

EGAP je aktivně zapojen do činnosti Bernské unie a zvláště z počátku využíval know-how nejvýznamnějších členských pojišťoven této organizace. V dubnu 1998, po dvouletém období pozorovatele, se stal, jako první instituce tohoto typu ze zemí střední a východní Evropy, jejím řádným členem. V říjnu roku 2002 Česká republika (EGAP) byl hostitelem výročního zasedání Bernské unie, které se koná dvakrát do roka v různých zemí členů BU.

Členové Bernské unie se řídí základními pravidly, která odrážejí kolektivní pohled na mezinárodní obchod a na smysl existence této instituce. Základní pravidla jsou dále rozpracována pro jednotlivé výbory.

Spolupráce se zahraničními úvěrovými pojišťovnami

EGAP úzce spolupracuje s ostatními úvěrovými pojišťovnami a s některými má uzavřené smlouvy o spolupráci nebo zajištění při zabezpečení společných exportních projektů na třetích trzích.

Exportní úvěrová pojišťovna Stát Webová stránka
Export Finance Australia (EFA) Austrálie www.exportfinance.gov.au
Credendo Belgie www.credendo.com/en
Eximgarant of Belarus Bělorusko www.beg.by/en/
Bulgarian Export Insurance Agency Bulharsko www.baez.bg
China Export and Credit Insurance Corporation China (SINOSURE) Čína www.sinosure.com.cn/en
Exportno-importná banka Slovenskej republiky (EXIMBANKA SR) Slovensko www.eximbanka.sk
Eksport Kredit Fonden (EKF) Dánsko www.ekf.dk
Finnvera plc Finsko www.finnvera.fi
Bpifrance Francie www.bpifrance.com
Export Credit Insurance Organization (ECIO) Řecko www.oaep.gr
Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)  Chorvatsko www.hbor.hr
Atradius DSB Nizozemí www.atradiusdutchstatebusiness.nl
Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC) Indie www.ecgc.in/english/
Israel Foreign Trade Risks Insurance Corporation (IFTRIC) Izrael www.ashra.gov.il
Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) Japonsko www.nexi.go.jp
K-Sure Jižní Korea www.ksure.or.kr
Export Development Corporation (EDC) Kanada www.edc.ca
Office du Ducroire (ODL) Lucembursko www.ducroire.lu
Hungarian Export-Import Bank Ltd. Maďarsko www.exim.hu
The Mexican Bank for Foreign Trade (Bancomext) Mexiko www.bancomext.com
Euler Hermes (EH) Německo www.agaportal.de
Export Finance Norway (EKSFIN) Norsko www.eksfin.no
Export Credit Office (ECO) Nový Zéland www.nzeco.govt.nz
Korporacja Ubezpieczén Kredytów Eksportowych Spólka Akcyjna (KUKE) Polsko  www.kuke.com.pl/en
Companhia de Seguro de Créditos, SA (COSEC) Portugalsko  www.cosec.pt
Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) Rakousko www.oekb.at
EXIMBANK Romania Rumunsko www.eximbank.ro
EXIAR Russia, Export Credit Agency Rusko www.exiar.ru
Slovenska izvozna in razvojna banka (SID Bank) Slovinsko www.sid.si
UK Export Finance (UKEF)   Velká Británie www.gov.uk
Compańía Espańola de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. (CESCE) Španělsko  www.cesce.es
Exportkreditnämnden (EKN) Švédsko www.ekn.se
Swiss Export Risk Insurance - SERV Švýcarsko  www.serv-ch.com
The Export-Import Bank of the Republic of China (Eximbank) Tchaj-wan www.eximbank.com.tw
Istituto per i servizi Assicurativi del Commercio Estero (SACE) Itálie www.sace.it
Türk Eximbank Turecko  www.eximbank.gov.tr