Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP)

 

Jsme lídrem v oblasti pojištění politických a komerčních rizik spojených s vývozem zboží, služeb a investic z České republiky a s jejich financováním.
 
Služby poskytujeme českým vývozcům a investorům bez ohledu na jejich velikost, právní formu či objem pojišťovaného vývozu. Jsme tu pro všechny podniky, které hledají spolehlivé a dlouhodobé partnerství pro své exportní aktivity.

Chráníme české firmy před rizikem nezaplacení pohledávky dlužníkem způsobeným politickými změnami, vyvlastněním, válkou či nevolí zahraničního partnera.

Naše produktová nabídka pojištění poskytuje komplexní podporu exportních aktivit od počátečního podání nabídky, přes financování výroby nebo pracovního kapitálu, až po uhrazení poslední splátky za dodávku či vypořádání záruky za dobré provedení. 

Vyplňujeme existující mezery na trhu financování vývozu a investic pro exportéry. Zvyšujeme schopnost vývozců a investorů přizpůsobit se dynamickému vývoji a výzvám v globalizovaném obchodním prostředí.

Českým firmám pomáháme od roku 1992, kdy byl EGAP založen jako akciová společnost plně vlastněná státem. Česká republika svá akcionářská práva vykonává prostřednictvím Ministerstva financí ČR. Ve své činnosti se řídíme zákonem o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb., a zákonem č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou.

 

O historii EGAP si přečtěte zde.