Produkty

Struktura pojistných produktů umožňuje krýt úvěrová rizika spojená s vývozem zboží a služeb a dále rizika spojená s investicemi v zahraničí, financováním výroby pro vývoz a vystavováním záruk za vývozce.