Prescoring

EGAP v počáteční fázi projednávání obchodních případů nabízí u všech produktů možnost tzv. „prescoringu“, kdy je na základě předložených podkladů provedena zrychlená předběžná analýza a poskytnuto nezávazné vyjádření k maximální pojistné hodnotě a indikativní rating na subjekt nebo transakci. Takové vyjádření je pouze nezávazným informativním sdělením a je důvěrné povahy.

 

Pojistné produkty Bf, Cf (pojištění vývozního dodavatelského úvěru proti riziku nezaplacení), D (pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení) a E (pojištění potvrzeného akreditivu)

Banka zašle poptávku obsahující minimálně základní parametry obchodního případu a současně předkládá finanční výkazy dlužníka za poslední 3 roky, u produktu D banka či vývozce vyplní předběžnou žádost o pojištění.


Ing. Petr Martásek, ředitel odboru pojištění vývozních úvěrů a investic
tel: 222 842 340
fax: 222 844 130
e-mail: martasek@egap.cz


Ing. Michal Janků, zástupce ředitele
tel: 222 842 354
fax: 222 844 130
e-mail: jankumi@egap.cz


Ing. Štěpán Kolanda, zástupce ředitele
tel: 222 842 321
fax: 222 844 130
e-mail: kolanda@egap.cz


 

Pojistné produkty I, If (pojištění investic), Z (pojištění záruk) a F (pojištění předexportního úvěru)

Banka zašle poptávku obsahující minimálně základní parametry obchodního případu a současně předkládá finanční výkazy investora za poslední 3 roky, u produktu If banka či vývozce vyplní předběžnou žádost o pojištění.


Ing. Petr Martásek, ředitel odboru pojištění vývozních úvěrů a investic
tel: 222 842 340
fax: 222 844 130
e-mail: martasek@egap.cz


Ing. Michal Pravda, zástupce ředitele
tel: 222 842 348
fax: 222 844 130
e-mail: pravda@egap.cz


 

Pojistné produkty B, C (pojištění vývozního dodavatelského úvěru proti riziku nezaplacení) a V (pojištění výrobního rizika)

V případě těchto produktů bude postupováno individuálně, prosím kontaktujte nás za účelem dohodnutí dalšího postupu


Ing. Jan Dubec, ředitel odboru akvizic a pojištění dodavatelských úvěrů
tel: 222 842 328
fax: 222 844 130
e-mail: dubec@egap.cz