Prescoring

EGAP v počáteční fázi projednávání obchodních případů nabízí u všech produktů možnost tzv. „prescoringu“, kdy je na základě předložených podkladů provedena zrychlená předběžná analýza a poskytnuto nezávazné vyjádření k maximální pojistné hodnotě a indikativní rating na subjekt nebo transakci. Takové vyjádření je pouze nezávazným informativním sdělením a je důvěrné povahy.

 

Pojistné produkty Bf, Cf (pojištění vývozního dodavatelského úvěru proti riziku nezaplacení), D (pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení) a E (pojištění potvrzeného akreditivu)

Banka zašle poptávku obsahující minimálně základní parametry obchodního případu a současně předkládá finanční výkazy dlužníka za poslední 3 roky, u produktu D banka či vývozce vyplní předběžnou žádost o pojištění.


Ing. Štěpán Kolanda, zástupce ředitele
tel: 222 842 321
fax: 222 844 130
e-mail: kolanda@egap.cz


 

Pojistné produkty I, If (pojištění investic) a Z (pojištění záruk)

Banka zašle poptávku obsahující minimálně základní parametry obchodního případu a současně předkládá finanční výkazy investora za poslední 3 roky, u produktu If banka či vývozce vyplní předběžnou žádost o pojištění.


Ing. Michal Pravda, zástupce ředitele
tel: 222 842 348
fax: 222 844 130
e-mail: pravda@egap.cz

 

 

Pojistný produkt F (pojištění úvěru na předexportní financování a zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti)

Banka zašle poptávku obsahující minimálně základní parametry obchodního případu a současně předkládá finanční výkazy investora za poslední 3 roky.

K žádosti o prescoring v případě produktu F pojištění úvěru na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti prosíme o připojení těchto základních příloh vyžadovaných pro zpracování žádosti:

  • Auditované účetní výkazy dlužníka za poslední 3 ukončená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce a výroku auditora (podléhá-li subjekt auditu), možno přiložit i výroční zprávu
  • Nejnovější dostupné finanční výsledky hospodaření, které máte k dispozici
  • Přesnou výši částky úvěru, na kterou se má vztahovat pojistné krytí, včetně příslušenství (je-li také požadováno k pojištění)
  • Přibližnou projekci schopnosti úvěru pro vývozně orientované podniky podpořit růst jejich mezinárodní konkurenceschopnosti (např. doložením, jaké procento úvěrem financované produkce je určeno pro export) a uvedení portfolia exportních produktů/zákazníků
  • Informace o celkové době trvání úvěru, včetně doby čerpání a způsobu splácení
  • Poslední dostupnou analýzu banky na příjemce úvěru, ve které bude k dispozici alespoň základní propočet splatitelnosti úvěru subjektem

V případě provozního úvěru, prosíme také o analýzu vývoje pracovního kapitálu po dobu trvání úvěru. V případě investičního úvěru, prosíme o základní propočet návratnosti investice.


Ing. Michal Pravda, zástupce ředitele Odboru pojištění vývozních úvěrů a investic
tel: 222 842 348
fax: 222 844 130
e-mail: pravda@egap.cz

 

Pojistné produkty B, C (pojištění vývozního dodavatelského úvěru proti riziku nezaplacení) a V (pojištění výrobního rizika)

V případě těchto produktů bude postupováno individuálně, prosím kontaktujte nás za účelem dohodnutí dalšího postupu


Ing. Jan Dubec, ředitel Odboru akvizic a pojištění dodavatelských úvěrů
tel: 222 842 328
fax: 222 844 130
e-mail: dubec@egap.cz