Klasifikace zemí

Klasifikace zemí podle míry teritoriálního rizika se provádí periodicky několikrát ročně na základě výsledků ekonometrického modelu OECD zpracovávajícího nejaktuálnější makroekonomické údaje o finanční a ekonomické situaci klasifikované země a údaje o platební zkušenosti vývozních úvěrových pojišťoven zemí účastníků Konsensu OECD. Vedle indikátorů rizikovosti vyhodnocených modelem se zvažují i faktory politických a dalších rizik, které nelze jednoduše kvantifikovat a nemohou být zahrnuty do vstupních parametrů modelu OECD.

Země jsou klasifikovány, tj. zařazovány, do 8 rizikových kategorií 0 až 7, kde 7. kategorii představují země s nejvyšší úrovní teritoriálního rizika a 1. kategorii země s minimální úrovní rizika. Do zvláštní kategorie 0 (nula) patří země s vyspělými finančními trhy, u kterých by minimální pojistné sazby státem podporovaných pojišťoven neměly být nižší než tržní sazby komerčních (státem nepodporovaných) finančních institucí.

Nejaktuálnější 97. zasedání skupiny Country Risk Experts OECD se konalo 11 - 12. 10. 2023 a došlo na něm ke zhoršení Bolívie a Gabonu z kat. 6 do kat. 7. Naopak Brazílie si polepšila z kat. 5 na 4.

V reakci na ruskou invazi na Ukrajinu došlo již dne 10. března 2022 k výjimečnému ad-hoc zasedání a přezkoumání klasifikace Ruska a Běloruska ze strany skupiny Country Risk Experts OECD. Výsledkem této procedury bylo zhoršení rizikové kategorie u obou zemí:

  • Bělorusko z kategorie 6 na kategorii 7
  • Rusko z kategorie 4 na kategorii 7

EGAP od čtvrtka 24. 2. 2022 zastavila pojišťování vývozu českých firem do Ruska a Běloruska. Důvodem je agrese Ruska vůči Ukrajině a navazující sankce uvalené na Rusko. Cílem dynamicky stupňujících se sankcí je co nejvíce zasáhnout a omezit financování ozbrojené agrese Ruska na území Ukrajiny. 

Kategorizace zemí platná od: 20. 10. 2023

Kategorizace zemí OECD:

Země s minimálními pojistnými sazbami stanovenými dle kategorie 0: