Klasifikace zemí

Klasifikace zemí podle míry teritoriálního rizika se provádí periodicky několikrát ročně na základě výsledků ekonometrického modelu OECD zpracovávajícího nejaktuálnější makroekonomické údaje o finanční a ekonomické situaci klasifikované země a údaje o platební zkušenosti vývozních úvěrových pojišťoven zemí účastníků Konsensu OECD. Vedle indikátorů rizikovosti vyhodnocených modelem se zvažují i faktory politických a dalších rizik, které nelze jednoduše kvantifikovat a nemohou být zahrnuty do vstupních parametrů modelu OECD.

Země jsou klasifikovány, tj. zařazovány, do 8 rizikových kategorií 0 až 7, kde 7. kategorii představují země s nejvyšší úrovní teritoriálního rizika a 1. kategorii země s minimální úrovní rizika. Do zvláštní kategorie 0 (nula) patří země s vyspělými finančními trhy, u kterých by minimální pojistné sazby státem podporovaných pojišťoven neměly být nižší než tržní sazby komerčních (státem nepodporovaných) finančních institucí.

Ve dnech 23. - 24. června 2021 se prostřednictvím on-line konference konalo 90. zasedání CRE OECD, kde byla projednávána kategorizace regionů Asie + jižní a východní AfrikyOproti předchozí kategorizaci došlo k následujícím změnám:

  • Hongkong – zlepšení z kategorie 3 do kategorie 2
  • Myanmar – zhoršení z kategorie 6 do kategorie 7
  • Srí Lanka – zhoršení z kategorie 6 do kategorie 7.

 

Kategorizace zemí platná od: 02. 07. 2021

Kategorizace zemí OECD:

Země s minimálními pojistnými sazbami stanovenými dle kategorie 0: