Klasifikace zemí

Klasifikace zemí podle míry teritoriálního rizika se provádí periodicky několikrát ročně na základě výsledků ekonometrického modelu OECD zpracovávajícího nejaktuálnější makroekonomické údaje o finanční a ekonomické situaci klasifikované země a údaje o platební zkušenosti vývozních úvěrových pojišťoven zemí účastníků Konsensu OECD. Vedle indikátorů rizikovosti vyhodnocených modelem se zvažují i faktory politických a dalších rizik, které nelze jednoduše kvantifikovat a nemohou být zahrnuty do vstupních parametrů modelu OECD.

Země jsou klasifikovány, tj. zařazovány, do 8 rizikových kategorií 0 až 7, kde 7. kategorii představují země s nejvyšší úrovní teritoriálního rizika a 1. kategorii země s minimální úrovní rizika. Do zvláštní kategorie 0 (nula) patří země s vyspělými finančními trhy, u kterých by minimální pojistné sazby státem podporovaných pojišťoven neměly být nižší než tržní sazby komerčních (státem nepodporovaných) finančních institucí.

Ve dnech 24. – 25. října 2018 se v Bruselu konalo 82. zasedání CRE OECD, kde byla projednávána kategorizace regionů Ameriky a západní a střední Afriky. Oproti předchozí kategorizaci došlo v daných regionech k následující změně:

  • zhoršení kategorizace u Nikaraguy kvůli letošním rozsáhlým protivládním protestům a politické nestabilitě, které negativně poznamenaly ekonomický vývoj země. V souvislosti s protesty a jejich následným násilným potlačením ze strany vlády došlo nejen k zásadnímu omezení domácí ekonomické aktivity, ale také k odlivu zahraničních investorů a k ukončení mezinárodních rozvojových programů v Nikaragui. Hospodářství Nikaraguy tak letos s největší pravděpodobností upadne do recese.

 

 

Kategorizace zemí platná od: 26.10.2018

Kategorizace zemí OECD:

Země s minimálními pojistnými sazbami stanovenými dle kategorie 0: