Klasifikace zemí

Klasifikace zemí podle míry teritoriálního rizika se provádí periodicky několikrát ročně na základě výsledků ekonometrického modelu OECD zpracovávajícího nejaktuálnější makroekonomické údaje o finanční a ekonomické situaci klasifikované země a údaje o platební zkušenosti vývozních úvěrových pojišťoven zemí účastníků Konsensu OECD. Vedle indikátorů rizikovosti vyhodnocených modelem se zvažují i faktory politických a dalších rizik, které nelze jednoduše kvantifikovat a nemohou být zahrnuty do vstupních parametrů modelu OECD.

Země jsou klasifikovány, tj. zařazovány, do 8 rizikových kategorií 0 až 7, kde 7. kategorii představují země s nejvyšší úrovní teritoriálního rizika a 1. kategorii země s minimální úrovní rizika. Do zvláštní kategorie 0 (nula) patří země s vyspělými finančními trhy, u kterých by minimální pojistné sazby státem podporovaných pojišťoven neměly být nižší než tržní sazby komerčních (státem nepodporovaných) finančních institucí.

Ve dnech 29. a 30. ledna 2020 se v Bruselu konalo 86. zasedání CRE OECD, kde byla projednávána kategorizace regionů Evropy, SNS, Blízkého východu a severní Afriky. Oproti předchozí kategorizaci došlo v daných regionech k následující změně:

  • zhoršení kategorizace u Alžírska do kategorie 5
  • zhoršení kategorizace u Íránu do kategorie 7 
  • zlepšení kategorizace u Kosova do kategorie 6
  • zhoršení kategorizace u Ománu do kategorie 5
  • zlepšení kategorizace u Srbska do kategorie 4
  • zhoršení kategorizace u Tuniska do kategorie 6
  • zhoršení kategorizace u Turkmenistánu do kategorie 7
  • zlepšení kategorizace u Ukrajiny do kategorie 6

 

 

Kategorizace zemí platná od: 7. 2. 2020

Kategorizace zemí OECD:

Země s minimálními pojistnými sazbami stanovenými dle kategorie 0: