Klasifikace zemí

Klasifikace zemí podle míry teritoriálního rizika se provádí periodicky několikrát ročně na základě výsledků ekonometrického modelu OECD zpracovávajícího nejaktuálnější makroekonomické údaje o finanční a ekonomické situaci klasifikované země a údaje o platební zkušenosti vývozních úvěrových pojišťoven zemí účastníků Konsensu OECD. Vedle indikátorů rizikovosti vyhodnocených modelem se zvažují i faktory politických a dalších rizik, které nelze jednoduše kvantifikovat a nemohou být zahrnuty do vstupních parametrů modelu OECD.

Země jsou klasifikovány, tj. zařazovány, do 8 rizikových kategorií 0 až 7, kde 7. kategorii představují země s nejvyšší úrovní teritoriálního rizika a 1. kategorii země s minimální úrovní rizika. Do zvláštní kategorie 0 (nula) patří země s vyspělými finančními trhy, u kterých by minimální pojistné sazby státem podporovaných pojišťoven neměly být nižší než tržní sazby komerčních (státem nepodporovaných) finančních institucí.

Nejaktuálnější 99. zasedání skupiny Country Risk Experts OECD se konalo 26. 06. - 27. 06. 2024 a nedošlo na něm k žádným změnám kategorizovaných zemí.

V reakci na ruskou invazi na Ukrajinu došlo již dne 10. března 2022 k výjimečnému ad-hoc zasedání a přezkoumání klasifikace Ruska a Běloruska ze strany skupiny Country Risk Experts OECD. Výsledkem této procedury bylo zhoršení rizikové kategorie u obou zemí:

  • Bělorusko z kategorie 6 na kategorii 7
  • Rusko z kategorie 4 na kategorii 7

EGAP od čtvrtka 24. 2. 2022 zastavila pojišťování vývozu českých firem do Ruska a Běloruska. Důvodem je agrese Ruska vůči Ukrajině a navazující sankce uvalené na Rusko. Cílem dynamicky stupňujících se sankcí je co nejvíce zasáhnout a omezit financování ozbrojené agrese Ruska na území Ukrajiny. 

Kategorizace zemí platná od: 20. 10. 2023

Kategorizace zemí OECD:

Země s minimálními pojistnými sazbami stanovenými dle kategorie 0: