Klasifikace zemí

Klasifikace zemí podle míry teritoriálního rizika se provádí periodicky několikrát ročně na základě výsledků ekonometrického modelu OECD zpracovávajícího nejaktuálnější makroekonomické údaje o finanční a ekonomické situaci klasifikované země a údaje o platební zkušenosti vývozních úvěrových pojišťoven zemí účastníků Konsensu OECD. Vedle indikátorů rizikovosti vyhodnocených modelem se zvažují i faktory politických a dalších rizik, které nelze jednoduše kvantifikovat a nemohou být zahrnuty do vstupních parametrů modelu OECD.

Země jsou klasifikovány, tj. zařazovány, do 8 rizikových kategorií 0 až 7, kde 7. kategorii představují země s nejvyšší úrovní teritoriálního rizika a 1. kategorii země s minimální úrovní rizika. Do zvláštní kategorie 0 (nula) patří země s vyspělými finančními trhy, u kterých by minimální pojistné sazby státem podporovaných pojišťoven neměly být nižší než tržní sazby komerčních (státem nepodporovaných) finančních institucí.

Nejaktuálnější 95. zasedání skupiny Country Risk Experts OECD se konalo 25 - 26. 01. 2023 a došlo na něm ke zlepšení Bosny a Hercegoviny z kat. 7 do kat. 6, Chorvatska z kat. 4 do kat. 3 a zhoršení Ukrajiny z kat. 6 do kat. 7 a Egypta z kat. 5 do kat. 6.

V reakci na ruskou invazi na Ukrajinu došlo již dne 10. března 2022 k výjimečnému ad-hoc zasedání a přezkoumání klasifikace Ruska a Běloruska ze strany skupiny Country Risk Experts OECD. Výsledkem této procedury bylo zhoršení rizikové kategorie u obou zemí:

  • Bělorusko z kategorie 6 na kategorii 7
  • Rusko z kategorie 4 na kategorii 7

EGAP od čtvrtka 24. 2. 2022 zastavila pojišťování vývozu českých firem do Ruska a Běloruska. Důvodem je agrese Ruska vůči Ukrajině a navazující sankce uvalené na Rusko. Cílem dynamicky stupňujících se sankcí je co nejvíce zasáhnout a omezit financování ozbrojené agrese Ruska na území Ukrajiny. Zároveň současná bezpečnostní situace nedovoluje pojišťovat vývoz na Ukrajinu. EGAP obnoví pojišťování na Ukrajinu, jakmile to bude možné. Pojišťovna zůstává v kontaktu s exportéry a o změnách je bude informovat.

Kategorizace zemí platná od: 18. 03. 2022

Kategorizace zemí OECD:

Země s minimálními pojistnými sazbami stanovenými dle kategorie 0: