Klasifikace zemí

Klasifikace zemí podle míry teritoriálního rizika se provádí periodicky několikrát ročně na základě výsledků ekonometrického modelu OECD zpracovávajícího nejaktuálnější makroekonomické údaje o finanční a ekonomické situaci klasifikované země a údaje o platební zkušenosti vývozních úvěrových pojišťoven zemí účastníků Konsensu OECD. Vedle indikátorů rizikovosti vyhodnocených modelem se zvažují i faktory politických a dalších rizik, které nelze jednoduše kvantifikovat a nemohou být zahrnuty do vstupních parametrů modelu OECD.

Země jsou klasifikovány, tj. zařazovány, do 8 rizikových kategorií 0 až 7, kde 7. kategorii představují země s nejvyšší úrovní teritoriálního rizika a 1. kategorii země s minimální úrovní rizika. Do zvláštní kategorie 0 (nula) patří země s vyspělými finančními trhy, u kterých by minimální pojistné sazby státem podporovaných pojišťoven neměly být nižší než tržní sazby komerčních (státem nepodporovaných) finančních institucí.

Ve dnech 13. - 14. října 2021 se prostřednictvím on-line konference konalo 91. zasedání CRE OECD, kde byla projednávána kategorizace regionů Ameriky + střední a západní AfrikyOproti předchozí kategorizaci došlo k následujícím změnám:

  • Aruba z kategorie 5 na kategorii 6
  • Bolívie z kategorie 5 na kategorii 6
  • Ekvádor z kategorie 7 na kategorii 6
  • Pobřeží Slonoviny z kategorie 6 na kategorii 5
  • Salvador z kategorie 5 na kategorii 6

 

Kategorizace zemí platná od: 02. 07. 2021

Kategorizace zemí OECD:

Země s minimálními pojistnými sazbami stanovenými dle kategorie 0: