Klasifikace zemí

Klasifikace zemí podle míry teritoriálního rizika se provádí periodicky několikrát ročně na základě výsledků ekonometrického modelu OECD zpracovávajícího nejaktuálnější makroekonomické údaje o finanční a ekonomické situaci klasifikované země a údaje o platební zkušenosti vývozních úvěrových pojišťoven zemí účastníků Konsensu OECD. Vedle indikátorů rizikovosti vyhodnocených modelem se zvažují i faktory politických a dalších rizik, které nelze jednoduše kvantifikovat a nemohou být zahrnuty do vstupních parametrů modelu OECD.

Země jsou klasifikovány, tj. zařazovány, do 8 rizikových kategorií 0 až 7, kde 7. kategorii představují země s nejvyšší úrovní teritoriálního rizika a 1. kategorii země s minimální úrovní rizika. Do zvláštní kategorie 0 (nula) patří země s vyspělými finančními trhy, u kterých by minimální pojistné sazby státem podporovaných pojišťoven neměly být nižší než tržní sazby komerčních (státem nepodporovaných) finančních institucí.

Ve dnech 20. – 21. června 2018 se v Paříži konalo 81. zasedání CRE OECD, kde byla projednávána kategorizace regionů Asie a jižní a východní Afriky, výjimečně mimo pravidelný rozvrh byly k projednání zařazeny také země Írán a Turecko. Oproti předchozí kategorizaci došlo v daných regionech k následujícím změnám:

Ke zlepšení kategorizace došlo u Fidži.

Ke zhoršení kategorizace došlo u Íránu a Turecka.

 

 


 

Fidži

Fidži bylo posunuto ze 6. do 5. kategorie kvůli dlouhodobě pozitivnímu hospodářskému trendu. Výše zadlužení je stabilní a ekonomika dlouhodobě roste navzdory častému výskytu přírodních katastrof (zejména v podobě cyklónů). Pozitivní je také stabilní politická situace, která podporuje příznivé podnikatelské prostředí a příliv přímých zahraničních investic.

Írán

U Íránu došlo ke zhoršení z 5. do 6. kategorie v přímé reakci na opětovné uvalení amerických sankcí na Írán. Přestože jsou nyní USA ve svém postoji osamocené, po avizovaném odříznutí od  momentálně hlavního íránského kanálu pro uskutečnění mezinárodních finančních transakcí, (tj. systému SWIFT), se významně zvýšilo riziko budoucí platební neschopnosti Íránu. 

Turecko

V případě Turecka  došlo ke zhoršení ze 4. do 5. kategorie s ohledem na dlouhodobě nepříliš pozitivní trend. Největší slabinou turecké ekonomiky je její dlouhodobá externí nerovnováha a závislost na financování krátkodobým kapitálem ze zahraničí, což je zvláště problematické právě nyní, kdy úrokové sazby na mezinárodním kapitálovém trhu rychle rostou. Dochází také k přehřívání turecké ekonomiky, jehož průvodním jevem je dvouciferná inflace a silná depreciace domácí měny. Negativní je také zhoršující se podnikatelské a institucionální prostředí a narůstající nepředvídatelnost a netransparentnost turecké vládní politiky.

 

 

Kategorizace zemí platná od: 29.01.2018

Kategorizace zemí OECD:

Země s minimálními pojistnými sazbami stanovenými dle kategorie 0: