Klasifikace zemí

Klasifikace zemí podle míry teritoriálního rizika se provádí periodicky několikrát ročně na základě výsledků ekonometrického modelu OECD zpracovávajícího nejaktuálnější makroekonomické údaje o finanční a ekonomické situaci klasifikované země a údaje o platební zkušenosti vývozních úvěrových pojišťoven zemí účastníků Konsensu OECD. Vedle indikátorů rizikovosti vyhodnocených modelem se zvažují i faktory politických a dalších rizik, které nelze jednoduše kvantifikovat a nemohou být zahrnuty do vstupních parametrů modelu OECD.

Země jsou klasifikovány, tj. zařazovány, do 8 rizikových kategorií 0 až 7, kde 7. kategorii představují země s nejvyšší úrovní teritoriálního rizika a 1. kategorii země s minimální úrovní rizika. Do zvláštní kategorie 0 (nula) patří země s vyspělými finančními trhy, u kterých by minimální pojistné sazby státem podporovaných pojišťoven neměly být nižší než tržní sazby komerčních (státem nepodporovaných) finančních institucí.

Dne 24června 2020 se prostřednictvím on-line konference konalo 87. zasedání CRE OECD, kde byla projednávána kategorizace regionů Asie a jižní a východní Afriky. Mimořádně, mimo pravidelný program, byly hodnoceny i země Ekvádor a Kostarika. Oproti předchozí kategorizaci došlo k následujícím změnám:

  • zhoršení Botswany z kategorie 2 na kategorii 3
  • zhoršení Hongkongu z kategorie 2 na kategorii 3
  • zhoršení Malediv z kategorie 6 na kategorii 7
  • zhoršení Mongolska z kategorie 6 na kategorii 7
  • zhoršení Namibie z kategorie 5 na kategorii 6
  • zhoršení Kostariky z kategorie 3 na kategorii 4
  • zhoršení Ekvádoru z kategorie 6 na kategorii 7

 

Kategorizace zemí platná od: 2. 7. 2020

Kategorizace zemí OECD:

Země s minimálními pojistnými sazbami stanovenými dle kategorie 0: