Klasifikace zemí

Klasifikace zemí podle míry teritoriálního rizika se provádí periodicky několikrát ročně na základě výsledků ekonometrického modelu OECD zpracovávajícího nejaktuálnější makroekonomické údaje o finanční a ekonomické situaci klasifikované země a údaje o platební zkušenosti vývozních úvěrových pojišťoven zemí účastníků Konsensu OECD. Vedle indikátorů rizikovosti vyhodnocených modelem se zvažují i faktory politických a dalších rizik, které nelze jednoduše kvantifikovat a nemohou být zahrnuty do vstupních parametrů modelu OECD.

Země jsou klasifikovány, tj. zařazovány, do 8 rizikových kategorií 0 až 7, kde 7. kategorii představují země s nejvyšší úrovní teritoriálního rizika a 1. kategorii země s minimální úrovní rizika. Do zvláštní kategorie 0 (nula) patří země s vyspělými finančními trhy, u kterých by minimální pojistné sazby státem podporovaných pojišťoven neměly být nižší než tržní sazby komerčních (státem nepodporovaných) finančních institucí.

Ve dnech 16. a 17. října 2019 se v Bruselu konalo 85. zasedání CRE OECD, kde byla projednávána kategorizace regionů Latinské Ameriky a západní a střední Afriky . Oproti předchozí kategorizaci došlo v daných regionech k následující změně:

  • zhoršení kategorizace u Argentiny do kategorie 7 zejména kvůli špatné finančí situaci a pravděpodobným problémům se splácením vládního dluhu. 
  • zhoršení kategorizace u Panamy do kategorie 4 kvůli výraznému zhoršení makroekonomických výstupů.

 

 

Kategorizace zemí platná od: 25. 10. 2019

Kategorizace zemí OECD:

Země s minimálními pojistnými sazbami stanovenými dle kategorie 0: