Veřejné zakázky

 

Informace o veřejných zakázkách Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. jsou uveřejňovány v Profilu zadavatele v elektronickém nástroji Tenderarena. Jak s nástrojem pracovat najdete na webových stránkách TENDER ARENA v sekci Nápověda.

Co je to Profil zadavatele?

Jedná se o adresu elektronického nástroje v síti Internet, který zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je profil zadavatele konkrétně vymezen v § 28 odst. 1 písm. j) tohoto zákona, a to jako elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám.