Orgány společnosti


  Valná hromada


Společnost má jediného akcionáře, kterým je stát.

Stát vykonává svá akcionářská práva prostřednictvím těchto ministerstev:

Ministerstvo financí ČR


  Dozorčí rada


Předsedkyně:

Mgr. Veronika Peřinová


Místopředseda:

Mgr. Martin Pospíšil


Členové:
Ing. Karel Fíla, M.Sc.
Mgr. David Satke
Mgr. Dominik Grůza

  Představenstvo


Předseda:
Ing. David Havlíček, Ph.D., CFA
předseda představenstva, vedoucí Úseku generálního ředitele

Místopředseda:
JUDr. Ing. Marek Dlouhý
místopředseda představenstva, vedoucí Úseku obchodního

Člen:
Ing. Martin Růžička
člen představenstva, vedoucí Úseku řízení rizik

  Výbor pro audit


Člen:

Ing. Pavel Závitkovský
dat. nar. 19. července 1955
Hyacintová 3266/9, 106 00 Praha 10
Člen od: 30. 4. 2024


Místopředseda:

Ing. Bohuslav Poduška, CIA, CRMA
dat. nar. 19. ledna 1955
Fantova 1794/8, Praha 13 - Lužiny, 155 00
Místopředseda od: 13. 1. 2021
Člen od: 21. 12. 2020


Člen:

Ing. František Linhart
dat. nar. 27. srpna 1953
Novodvorská 1089/108, 142 00 Praha 4
Člen od: 1. 5. 2022