Životopis - Ing. Martin Růžička

 


Ing. Martin Růžička

je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty podnikohospodářské. Po absolvování vysoké školy pracoval Ing. Růžička v letech 1994 až 2005 na různých pozicích v EGAP, kde se vypracoval z pozice analytika teritoriálních rizik až do funkce vrchního ředitele úseku komerčního úvěrového pojištění. V letech 2005 až 2009 zastával funkci předsedy představenstva a generálního ředitele Komerční úvěrové pojišťovny EGAP, a.s. Poté odešel do české organizační složky společnosti COMPAGNIE FRANCAISE D´ ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) Austria Kreditversicherung A.G., kde bylo jeho úkolem rozvíjet podnikání této francouzské úvěrové pojišťovny v České republice. Před příchodem do EGAP zastával rovněž pozice jednatele společnosti Coface Czech Credit Management Services, spol. sr.o. a Coface Czech Insurance Service, s.r.o.