Pravidla pro původ zboží

Podíl českého zboží a služeb na celkové hodnotě vývozu, jako jedna ze základních podmínek pojištění se státní podporou, musí splňovat následující parametry:
Maximální pojistná hodnota obchodního případu
Minimální výše českého podílu
do 100 mil. CZK včetně
není uplatňována
100 mil. - 500 mil. CZK včetně
30 % (výjimečně min. 20 %)
nad 500 mil. CZK
50 % (výjimečně min. 20 %)
Výjimka v podobě nižšího podílu je možná v případech, kdy vývozce prokáže, že se zboží potřebné pro kompletaci vývozu v České republice nevyrábí nebo jsou splněna některá kritéria národního zájmu.

Pro určení českého původu je rozhodující, že vývozcem, který dodávky zahraničnímu kupujícímu fakturuje, je firma registrovaná v ČR nebo její zahraniční dceřiná společnost. Rovněž subdodávky, které vývozce nakupuje od jiných českých výrobních firem, jsou považovány za dodávky českého původu. Požadavek českého původu zboží a služeb je splněn i v případě subdodávek, které vývozce, případně jeho český subdodavatel, sice nakupuje v zahraničí, ale dále je ve výrobě pro vývoz zhodnocuje. Pro stanovení požadovaného podílu jsou tak jako zboží a služby zahraničního původu považovány pouze takové subdodávky, které vývozce nakupuje v zahraničí a kupujícímu je pouze předprodává.

Z propočtu českého podílu se zcela vylučují:

  • zahraniční subdodávky, na které získal EGAP zajištění,
  • zahraniční subdodávky financované bez české státní podpory exportu (bez pojištění EGAP i bez financování/refinancování ČEB),
  • zahraniční subdodávky kryté bankovními protizárukami.