List of expert executors of reviews


Ing. Vladimír ZDRAŽIL
Katedra ekologie krajiny FŽP ČZU 281 63 Kostelec nad Černými lesy
krajinné ekologie, ekologický monitoring, SEA
+420 321 697 500, +420 603 216 643
zdrazil@knc.czu.cz

Ing. Vladimír RIMMEL
Regionální centrum EIA s.r.o., Chelčického 4, 702 03 Ostrava 1
infrastruktura, průmysl, cestovní ruch
+420 596 114 440, +420 603 112 170
+420 596 114 440
rimmel@rceia.cz, v.rimmel@centrum.cz

Ing. Petr MYNÁŘ
AMEC s.r.o, Křenová 58, 602 00 Brno
úplný rozsah specializací: www.amec.cz
+420 543 428 315, +420 603 223 591
+420 543 240 676
mynar@amec.cz, mynar@atlas.cz

Ing. Milan SÝKORA, CSc., EUR ING
HYDROPROJEKT CZ, a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4
+420 261 102 238, +420 724 020 867
+420 261 215 186
milan.sykora@hydroprojekt.cz, sykmi@email.cz