Bf - MSP - Příloha č.2 - Harmonogram fakturace dodávek a splácení dodavatelského úvěru dovozcem

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
Příloha č. 2
k žádosti o pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru
proti riziku nezaplacení - Bf - MSP

Harmonogram fakturace dodávek a splácení dodavatelského úvěru dovozcem

Fakturace   Splácení
Termín Částka jistiny Částka úroků   Termín Částka jistiny Částka úroků
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.