Poskytnutí informace k dopisu pod č.j. 819317/2019

Poskytnutí informací podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

K vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou  Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále v textu jen „společnost“ nebo „EGAP“) obdržela 12. 2. 2021

„Podatel obdržel dne 16.12.2019 od Exportní a garanční pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) dopis pod č.j. 819317/2019 – 2 (viz. Příloha). V tomto dokumentu EGAP odmítá poskytnutí některých podatelem požadovaných informací s ohledem na tehdy probíhající trestní řízení (strana 7, (vi), odstavec čtvrtý a pátý). Podatel žádá o informace, zda toto trestní řízení stále trvá [a]…“

společnost poskytuje následující informaci: 

podle informace, kterou má společnost k dispozici, bylo uvedené řízení skončeno.