Poskytnutí informace k žádosti z 11.9.2022

Poskytnutí informací podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

K Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále v textu jen „společnost“) obdržela dne 11. 9. 2022

„1)   Připravuje Vaše společnost nějaký program na pomoc českým subjektům (zejména exportérům), které byly zasaženy válkou na Ukrajině? Jedná se mi o dopady války v širokém pojetí: tedy jak dopady způsobené ztrátou příležitostí (např. obchodní partner byl z okupovaných území a jeho závod je zničen, nebo např. situace, kdy je vývoz omezen sankcemi), tak i dopady způsobené ztrátou financování nebo pojištění pohledávek (např. českému vývozci byly zrušeny factoringové limity a/nebo limity pojištění pohledávek a nyní nemá na profinancování ceny za vývoz na Ukrajinu apod).

2)    Pokud je takový program chystán, pak současně prosím o následující informace:

a.     Kdy se očekává spuštění tohoto programu?

b.     Jaká je základní povaha programu (např. jde pojistný produkt, nebo jde o finanční záruku za komerční úvěr do určité výše jistiny)?

c.     Jaké jsou předpokládané základní podmínky pro možnost účasti v takovém programu
z hlediska solventnosti žadatele a neexistence platební neschopnosti?

d.     Jaké jsou předpokládané podmínky pro rozsah čerpání podpory v rámci programu (např. určité procento celkového obratu, anebo určité procento obratu s Ukrajinou

e.     apod.)?“,

společnost poskytuje následující informace:

  • informace v žadatelem požadovaném rozsahu jsou dostupné na internetových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konkrétně https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=298 (včetně časového vývoje), resp. (v širším kontextu) v Elektronické knihovně legislativního procesu, konkrétně  https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNCGNG7H9S; společnost zdůrazňuje, že se k dnešnímu dni jedná o návrhy právních předpisů, resp. o doprovodné dokumenty;
  • pokud jde o informace požadované sub 1) a 2) písm. a – d žádosti, společnost dále sděluje, že implementace v rámci činnosti společnosti (z obsahového i časového hlediska) odvisí od výsledku procesu přijímání (schvalování) návrhů právních předpisů dostupných na výše uvedených internetových stránkách.