Poskytnutí informace k žádosti z 12. 2. 2021

Poskytnutí informací podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

K vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), kterou  Exportní garanční
a pojišťovací společnost, a.s. (dále v textu jen „společnost“ nebo „EGAP“) obdržela 12. 2. 2021„Žádáme proto obě společnosti, EGAP a ČEB, o informace v jakém stavu se process slučování nachází a jakým způsobem je nutné s těmito dvěma společnostmi v současnosti komunikovat
– jednotně či odděleně.“

společnost poskytuje následující informace:

  1. informace o legislativním procesu týkajícím se zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování
    a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, jsou k dispozici na internetových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (www.psp.cz);
  2. společnost je pro účely informačního zákona (ve smyslu jeho ust. § 2 odst. 1) samostatným
    a odděleným povinným subjektem.