Záruka EGAP Plus

Co je EGAP Plus? 

 • Záruka za splacení nových úvěrů poskytovaná českým firmám v rámci státní podpory hospodářství v reakci na agresi Ruska vůči Ukrajině k zajištění vyšší dostupnosti likvidity

Kdo může získat záruku EGAP Plus?

 • Podíl vývozu na ročních tržbách za poslední účetní období činí min. 25 % *)
  • Výrobce, tj. subdodavatel pro vývozce se prokazuje nepřímo podílem vývozce
 • Podnik má za poslední účetní období více než 100 zaměstnanců *)
 • Úvěr činí max. 15 % z celkových ročních tržeb (z průměru za poslední a 2 předcházející uzavřená účetní období) *)
  • Úvěr se snižuje o aktivní úvěry v rámci záruk COVID Plus
  • Minimální výše 5 mil. Kč
  • Maximální výše 1 200 mil. Kč (v součtu na skupinu)
  • Účel úvěru – investice či úvěr na pracovní kapitál
 • Požádat je nutné prostřednictvím úvěrující banky
 • Sazby odměny:
Rating / sazba
odměny (p. a.)
Rating B+ a lepší
střední podnik /
velký podnik
Rating B
střední podnik /
velký podnik
Rating B-
střední podnik /
velký podnik
za 1. rok 0,25 % 0,50 % 0,34 % 0,68 % 0,65 % 1,30 %
za 2. a 3. rok 0,50 % 1,00 % 0,68 % 1,35 % 1,00 % 2,00 %
za 4. až 6. rok 1,00 % 2,00 % 1,00 % 2,00 % 1,13 % 2,25 %

 

 

 

 

 

 

Podmínky k získání záruky EGAP Plus?

 • Bonita žadatele o úvěr se posuzuje na základě finančních výkazů alespoň za poslední a 2 předcházející uzavřená účetní období *)
 • Na základě interního vyhodnocení může být záruka poskytnuta žadatelům s ratingem B- a lepším
 • Výše krytí pro rating B a lepší činí 90 % a pro rating B- činí 80 %
 • Délka záruky bude činit max. 6 let
 • Produkt bude mít právní formu finanční záruky
 • V rámci provozního financování je možné úvěr použít i na vystavení bankovních záruk a akreditivů
 • Z programu záruk jsou vyloučeny podniky v oblasti ubytování, cestovního ruchu a hazardních her
 • Platnost programu do 31. 12. 2023

*) posledním účetním obdobím je poslední účetní období skončené před dnem 24. února 2022
 

 

Kontakty pro více informací o zárukách EGAP Plus zde