Gruzie

Stručný politický a ekonomický přehled: 

Na konci října 2020 se v Gruzii uskutečnily parlamentní volby. Poražené parlamentní strany neuznaly výsledky voleb. Díky snaze předsedy Rady EU Charlese Michela došlo ke zprostředkování dohody mezi nově zvolenou vládou a opozicí (v červenci 2021 však GD od dohody odstoupila z důvodu údajného jednostranného nedodržení dohody ze strany opozice).  Premiér Giorgi Gakharia nečekaně rezignoval v únoru 2021 z důvodu rozporů ve straně po lednové rezignaci zakladatele a předsedy GD Bidziny Ivanišviliho na post předsedy strany. Novým premiérem se stal Irakli Garibashvili. Navzdory skutečnosti, že Ivanišvili oficiálně opustil politickou scénu, udržuje si tento miliardář nepřiměřený vliv na vládu, zákonodárce a soudnictví. Představitelé EU v červnu 2022 Gruzii zamítli udělení statusu kandidátské země. Gruzie však postupně pracuje na naplnění kritérií, kterými EU udělení statusu kandidátské země podmiňuje. Politická scéna je celkově polarizovaná. Reálný HDP Gruzie se podle aktuálních dat za rok 2022 zvýšil meziročně o 10,2 %. V roce 2023 ekonomika dle předběžných dat zaznamenala meziroční růst o cca 6,5 % a v roce 2024 se očekává meziroční růst reálného HDP o cca 5 %. Očekávané zpomalení dynamiky hospodářského růstu Gruzie souvisí s válkou na Ukrajině a dalšími globálními hospodářsko-politickými turbulencemi. V úvahu je však třeba vzít i vysokou srovnávací základnu roků 2021 a 2022, které symbolizovaly období oživení po epidemii COVID. Vláda již v červnu 2021 představila desetiletý rozvojový plán se zaměřením na tvorbu nových pracovních míst (zejména v malých a středně velkých podnicích a v těžebním sektoru), modernizaci infrastruktury, růst exportu a další cíle. Zahraniční investice jsou podporovány příznivým podnikatelským prostředím. Pozitivně lze hodnotit relativně důvěryhodnou fiskální politiku (která by ve střednědobém výhledu měla vést k poklesu vládního zadlužení), klesající inflaci, solidní devizové rezervy, příliv zahraničních investic, atraktivitu země ve smyslu turismu a pokles deficitu běžného účtu platební bilance. Bankovní systém je na poměry velikosti ekonomiky rozsáhlý a je považován za poměrně zdravý (ačkoliv jeho negativem je značná míra koncentrace a dolarizace). Podíl NPL na všech bankovních půjčkách v červnu 2023 dosáhl jen cca 1,7 %.

Aktualizováno k: 2.2.2024
Barometr rizik EGAP: 
D
Hodnocení rizikovosti země vychází z komplexního interního hodnocení politické, ekonomické a finanční situace země. Zohledňuje nejen suverénní riziko země, ale také platební zkušenosti EGAP a ECAs skupiny OECD, rizika plynoucí ze struktury ekonomiky, politické situace, právního, bezpečnostního a podnikatelského prostředí, bankovního sektoru a další.
OECD: 
5
Země jsou zařazovány do 8 rizikových kategorií 0 až 7, kde 7. kategorii představují země s nejvyšší úrovní teritoriálního rizika a 1. kategorii země s minimální úrovní rizika. Do zvláštní kategorie 0 (nula) patří země s vyspělými finančními trhy, u kterých by minimální pojistné sazby státem podporovaných pojišťoven neměly být nižší než tržní sazby komerčních (státem nepodporovaných) finančních institucí. Podrobnější informace si můžete přečíst na webu organizace OECD - zde 
Silné stránky: 

Dlouhodobý růstový potenciál ekonomiky

Výhodná geografická poloha

Příznivé podnikatelské prostředí

Slabé stránky: 

Relativně malá ekonomika

Ekonomika citlivá na externí šoky

Nízká přidaná hodnota domácí produkce

Nedostatek kvalifikované pracovní síly

Chcete vědět víc? Kontaktujte náš analytický tým na adrese countryrisk@egap.cz
Základní makroekonomické údaje

[zdroj: MMF]
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Nominální HDP (mld. USD)121516171815151618171619--
Nominální HDP/obyv. (USD)2 9873 7024 0574 2464 3683 7163 7714 0524 3974 3733 972---
Inflace (%)7,118,54-0,94-0,513,074,002,136,042,624,855,209,5711,90-
Celkový objem importu (% HDP)49,9452,8655,4353,8856,8457,9156,0357,5161,2063,7856,5859,6363,03-
Celkový objem exportu (% HDP)32,9534,6936,5241,7239,9340,8640,8046,5350,5654,8237,2943,1952,90-
Míra nezaměstnanosti (%)20,0019,6319,6519,4217,4416,5116,0013,9412,670,0011,09---
Počet obyvatel (mil.)4,104,084,064,054,044,024,024,014,004,003,99---
Saldo běžného účtu platební bilance (% HDP)-21,47-23,16-25,63-20,40-24,31-26,43-25,64-23,45-23,39-21,70-19,97-20,350,00-
Měnový kurz (DM/USD, průměr období)1,781,691,651,661,772,272,372,512,532,823,113,220,00-


Legenda