Maďarsko

Stručný politický a ekonomický přehled: 

Politická situace je v Maďarsku dlouhodobě stabilní. Politickým lídrem je od roku 2010 středopravá konzervativní strana Fidesz v čele s premiérem Viktorem Orbánem, jehož vládní koalice má v parlamentu ústavní většinu. K tomu jí pomáhá kontrola nad většinou místních médií a volební systém zvýrazňující vítěznou stranu. Vláda je dlouhodobě kritizována ze strany EU kvůli svým antiimigračním, euroskeptickým postojům a řadě přijatých opatření, které směřovaly proti zahraničním společnostem. Problémem je i korupce a klientelismus. Vztahy s EU jsou složité, což vede k opožďování čerpání fondů EU. Tlak EU na posilování demokratických principů je označován za zásah do maďarské suverenity. Podobně Maďarsko kritizuje sankce EU proti Rusku, které vláda viní z ekonomických problémů místní ekonomiky. Svoje zájmy si Maďarsko v EU tvrdě prosazuje za pomoci práva veta v otázkách, kde je třeba jednomyslný souhlas všech zemí EU. Vztahy vůči Rusku zůstanou dobré s ohledem na značnou závislost na ruských energetických zdrojích.

Maďarsko patří mezi středně velké, otevřené, vyspělé a diversifikované ekonomiky. Významný je podíl průmyslu, především automobilového, strojírenství a výroba elektrických zařízení. Ekonomika dlouhodobě roste okolo 3 % ročně, což značně podporuje čerpání fondů EU. Jen mezi lety 2021-27 může načerpat cca EUR 50 mld., resp. 20 % HDP. Demografický vývoj je negativní, ale dopady částečně kompenzuje příliv zahraničních investic směřujících do moderních technologií a robotizace. Vláda je dlouhodobě přívětivá k zahraničním investorům, ale v některých odvětvích (energetika, bankovnictví, telekomunikace) zavedla nestandardní opatření, je méně predikovatelná, preferuje domácí subjekty apod.

Veřejné zadlužení je poměrně vysoké, avšak udržitelné. Podíl veřejného zadlužení klesl ze 79 % v roce 2020 k 70 % v roce 2023. Úrokové náklady navzdory poklesu zadlužení nadále rostou a letos již budou činit cca 9 % rozpočtových příjmů. Důležité tak bude pokračování v čerpání fondů EU - opožděné, ale hlavně nekrácené. Pomůže očekávaný postupný pokles globálních úrokových sazeb. Bankovní sektor je dobře kapitalizovaný, mírně koncentrovaný, vlastněný především domácími subjekty.

Aktualizováno k: 9.5.2024
Barometr rizik EGAP: 
B
Hodnocení rizikovosti země vychází z komplexního interního hodnocení politické, ekonomické a finanční situace země. Zohledňuje nejen suverénní riziko země, ale také platební zkušenosti EGAP a ECAs skupiny OECD, rizika plynoucí ze struktury ekonomiky, politické situace, právního, bezpečnostního a podnikatelského prostředí, bankovního sektoru a další.
OECD: 
0
Země jsou zařazovány do 8 rizikových kategorií 0 až 7, kde 7. kategorii představují země s nejvyšší úrovní teritoriálního rizika a 1. kategorii země s minimální úrovní rizika. Do zvláštní kategorie 0 (nula) patří země s vyspělými finančními trhy, u kterých by minimální pojistné sazby státem podporovaných pojišťoven neměly být nižší než tržní sazby komerčních (státem nepodporovaných) finančních institucí. Podrobnější informace si můžete přečíst na webu organizace OECD - zde 
Silné stránky: 

Členství v EU

Diverzifikovaná ekonomika

Stabilní politické prostředí

Slabé stránky: 

Snaha státu zasahovat do podnikatelského prostředí

Spory s EU

De facto vláda jedné strany za pomoci kontroly médií

Rostoucí úroky z dluhu

Chcete vědět víc? Kontaktujte náš analytický tým na adrese countryrisk@egap.cz




Základní makroekonomické údaje

[zdroj: MMF]
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Nominální HDP (mld. USD)132142129136141125129143161164157182179-
Nominální HDP/obyv. (USD)13 31414 34413 05913 79814 38412 80213 18714 70916 54016 93616 275---
Inflace (%)4,863,935,651,73-0,23-0,060,392,352,853,343,335,1114,61-
Celkový objem importu (% HDP)76,3680,3679,7778,9481,2779,7978,0079,3179,5179,2276,7879,9594,47-
Celkový objem exportu (% HDP)81,1186,0885,8885,4187,1287,5386,4085,9283,7681,5378,7180,2590,38-
Míra nezaměstnanosti (%)10,0010,6610,589,637,466,524,884,003,530,004,144,043,62-
Počet obyvatel (mil.)9,939,909,869,839,809,789,759,739,719,689,66---
Celkové vládní příjmy (% HDP)44,3943,8546,7947,4647,2748,3845,0044,2644,0444,0443,5541,2041,60-
Celkové vládní výdaje (% HDP)48,9049,5249,0449,2947,9847,2547,4145,8643,6643,4047,7545,8845,26-
Saldo vládního rozpočtu (% HDP)-4,51-5,67-2,25-1,83-0,711,13-2,41-1,600,380,63-4,20-4,68-3,66-
Saldo běžného účtu platební bilance (% HDP)2,542,802,903,262,013,603,411,32-1,64-2,50-0,94-2,81-8,71-
Měnový kurz (DM/USD, průměr období)207,94201,06225,10223,70232,60279,33281,52274,43270,21290,66308,00303,14372,60-


Legenda