Černá Hora

Stručný politický a ekonomický přehled: 

 

Aktualizováno k: 2.2.2024
Barometr rizik EGAP: 
E
Hodnocení rizikovosti země vychází z komplexního interního hodnocení politické, ekonomické a finanční situace země. Zohledňuje nejen suverénní riziko země, ale také platební zkušenosti EGAP a ECAs skupiny OECD, rizika plynoucí ze struktury ekonomiky, politické situace, právního, bezpečnostního a podnikatelského prostředí, bankovního sektoru a další.
OECD: 
6
Země jsou zařazovány do 8 rizikových kategorií 0 až 7, kde 7. kategorii představují země s nejvyšší úrovní teritoriálního rizika a 1. kategorii země s minimální úrovní rizika. Do zvláštní kategorie 0 (nula) patří země s vyspělými finančními trhy, u kterých by minimální pojistné sazby státem podporovaných pojišťoven neměly být nižší než tržní sazby komerčních (státem nepodporovaných) finančních institucí. Podrobnější informace si můžete přečíst na webu organizace OECD - zde 
Silné stránky: 

Politická kontinuita

Vstup do NATO

Silný turistický sektor

Euro jako domácí měna

Slabé stránky: 

Malá ekonomika

Nediverzifikovaná ekonomika

Slabý pracovní trh

Závislost na externím financování

Chcete vědět víc? Kontaktujte náš analytický tým na adrese countryrisk@egap.cz
Základní makroekonomické údaje

[zdroj: MMF]
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Nominální HDP (mld. USD)4544544566566-
Nominální HDP/obyv. (USD)6 6367 2686 5307 1307 3316 4676 9787 7398 7728 8267 595---
Inflace (%)0,653,454,152,21-0,711,55-0,272,382,610,36-0,262,4113,04-
Celkový objem importu (% HDP)62,7464,3168,0961,4359,9860,5763,0764,5066,7365,0061,0162,2075,97-
Celkový objem exportu (% HDP)37,0442,3543,6741,3440,1442,1240,6041,0642,8843,8526,0042,8352,68-
Míra nezaměstnanosti (%)19,6519,7219,8919,6018,0717,5717,7416,1015,2115,1317,95---
Počet obyvatel (mil.)0,620,630,630,630,630,630,630,630,630,630,63---
Saldo běžného účtu platební bilance (% HDP)0,00-------------
Měnový kurz (DM/USD, průměr období)0,750,720,780,750,750,900,900,890,850,890,880,850,95-


Legenda