Katar

Aktualizováno k: 2.2.2024
Barometr rizik EGAP: 
C
Hodnocení rizikovosti země vychází z komplexního interního hodnocení politické, ekonomické a finanční situace země. Zohledňuje nejen suverénní riziko země, ale také platební zkušenosti EGAP a ECAs skupiny OECD, rizika plynoucí ze struktury ekonomiky, politické situace, právního, bezpečnostního a podnikatelského prostředí, bankovního sektoru a další.
OECD: 
2
Země jsou zařazovány do 8 rizikových kategorií 0 až 7, kde 7. kategorii představují země s nejvyšší úrovní teritoriálního rizika a 1. kategorii země s minimální úrovní rizika. Do zvláštní kategorie 0 (nula) patří země s vyspělými finančními trhy, u kterých by minimální pojistné sazby státem podporovaných pojišťoven neměly být nižší než tržní sazby komerčních (státem nepodporovaných) finančních institucí. Podrobnější informace si můžete přečíst na webu organizace OECD - zde 
Chcete vědět víc? Kontaktujte náš analytický tým na adrese countryrisk@egap.cz
Základní makroekonomické údaje

[zdroj: MMF]
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Nominální HDP (mld. USD)--------------
Nominální HDP/obyv. (USD)0000000000----
Inflace (%)-2,431,142,323,223,351,812,680,390,26-0,67-2,542,305,00-
Celkový objem importu (% HDP)29,6731,0436,6541,8338,6135,9037,8640,9034,1331,77----
Celkový objem exportu (% HDP)72,7268,0057,0647,7152,8955,9452,1949,1258,9169,66----
Míra nezaměstnanosti (%)0,450,560,480,280,230,170,160,140,110,100,140,14--
Počet obyvatel (mil.)1,862,042,202,342,462,572,652,722,782,832,88---
Saldo běžného účtu platební bilance (% HDP)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00----
Měnový kurz (DM/USD, průměr období)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00-


Legenda