EGAP podpořil export za 41,2 miliardy. Hospodařil se ziskem 832 milionů

Středa, 29. Březen 2023

Exportní pojišťovna EGAP v loňském roce uzavřela 117 pojistných smluv a rozhodnutí, kterými podpořila vývoz českých firem do zahraničí v objemu 41,2 miliardy korun. Z obchodních případů, které v minulosti skončily pojistnou událostí, se v roce 2022 podařilo pojišťovně získat částku 1,9 miliardy korun, nejvíc za posledních 5 let. Hospodaření EGAP loni uzavřel ziskem 832 milionů korun. Vyplývá to z auditovaných dat pojišťovny.

Navzdory probíhajícímu vojenskému konfliktu, který připravil řadu českých exportérů o tradiční trhy, realizovaly loni tuzemské firmy s pojištěním EGAP vývoz v objemu 41,2 miliardy korun. To je o 7,2 miliardy víc než v roce předchozím. Za celkově vysokými čísly stojí především chuť českých firem investovat v zahraniční,“ vysvětluje předseda představenstva EGAP David Havlíček

Vloni EGAP pojistil zboží a investice směřující do 39 zemí světa. Jednalo se například o pojištění vývozu obráběcího centra do Turecka, ložisek do Indie, projekt byznysového centra v Uzbekistánu, pojištění dodávek piva do Izraele či zavlažovacích čerpadel do Egypta.

V oblasti vymáhání pohledávek dosáhl EGAP nejlepšího výsledku od roku 2017, a to částky 1,9 miliardy korun. Na velkém objemu vymožených peněz se významně podílela například realizace dlouho chystaného prodeje pohledávky, který v minulých letech komplikovaly obstrukce ruské daňové správy či výnos z prodeje ruského výrobního závodu včetně majetku ručitele.

 

Úspěšné záruky

Třicátý rok spolupráce s českými exportéry zakončila pojišťovna v hospodářském zisku 832 milionů korun. Za úspěšnou bilancí stojí velmi dobrý výsledek v oblasti záruk COVID Plus, poskytovaných v letech 2020 a 2021.

Díky zlepšení kreditní kvality u těchto dlužníků bylo v loňském roce třeba tvořit nižší rezervy ke krytí případných škod, což se pozitivně promítlo do hospodářského výsledku pojišťovny,“ dodává Havlíček.

Pojišťovna nyní nově nabízí speciální garance EGAP Plus. O záruky mohou žádat banky jejichž klienti z řad exportně orientovaných firem potřebují získat likviditu ke zmírnění ekonomických dopadů souvisejících s válkou na Ukrajině. Rozpočet záručního programu počítá s krytím úvěrů do celkové výše 6,25 miliardy korun, zatím jsou schváleny záruky za více než 1 miliardu korun. Poskytování záruky je časově omezeno do konce roku 2023. Žádosti je možné podávat elektronicky přímo na stránkách EGAP.cz.

 

 


Jan Černý
mluvčí
Mob.: +420 775 852 535 | Tel.: +420 222 842 027
cerny@egap.cz