EGAP vymohl od dlužníků již 1,75 miliardy, nejvíc za 5 let. Peníze chodí dokonce i z Ruska

Čtvrtek, 8. Prosinec 2022

Exportní pojišťovna EGAP je úspěšná při vymáhání dříve nesplacených pohledávek. Z obchodních případů, které skončily v minulosti pojistnou událostí, se od začátku roku pojišťovně již podařilo získat částku 1,75 miliardy korun. Jedná se tak o nejlepší výsledek takzvaného „workout“ oddělení EGAPu od roku 2017 a v tomto ohledu o třetí nejlepší výsledek v třicetileté historii pojišťovny.  Za celý rok 2021 přitom získali vymahači EGAP z „nedobytných“ pohledávek částku 693 milionů korun.

Dlouhodobým cílem pojišťovny je nejen podpora českých firem na zahraničních trzích, ale také řešení historických problémových projektů a snižování škod s nimi spojených. Většina z letos vymožených peněz pochází z obchodních případů starších deseti let, často přitom byly realizovány v Ruské federaci. I z Ruska se nám ovšem ve spolupráci s bankami daří pohledávky vymáhat.  Někteří dlužníci přitom využívají výhodného, uměle nastaveného kurzu rublu a dokonce své půjčky předsplácejí. Vymáhání tak letos dosahuje mimořádných výsledků i navzdory nepříznivé situaci způsobené vojenskou agresí Ruska na Ukrajině a s tím spojenými sankcemi,“ vysvětluje předseda představenstva EGAP Jan Procházka.

Na velkém objemu vymožených peněz se významně podílela například realizace dlouho chystaného prodeje pohledávky, který v minulých letech komplikovaly obstrukce ruské daňové správy či výnos z prodeje ruského výrobního závodu včetně majetku ručitele.

„Většina pojištěných obchodních případů v Rusku je zatím splácena a expozici EGAP, která na počátku konfliktu činila téměř 500 milionů eur, se již podařilo snížit o 25 procent. Ovšem válečnou situaci na Ukrajině a s ní spojené sankce považujeme nadále za zásadní hrozbu. EGAP v této souvislosti provádí mimořádný monitoring všech pojištěných případů zaměřený na včasné řešení problémů,“ dodává Procházka.

Angažovanost EGAP v Ruské federaci klesá již osmým rokem. Tvoří ji několik starších odběratelských a investičních úvěrů, a pak množství menších obchodních případů většinou se splatností do 2 let. Ve srovnání s rokem 2017 je angažovanost EGAP v Rusku pouze čtvrtinová.

Celkový objem letošního vývozu podpořeného exportní pojišťovnou EGAP dosáhl v listopadu částky 38 miliard korun. Například se jedná o pojištění vývozu obráběcího centra do Turecka, ložisek do Indie, projekt byznysového centra v Uzbekistánu, pojištění dodávek piva do Izraele či čerpadel do Egypta. Za celou dobu své existence tak EGAP podpořil vývoz českých firem v objemu přesahujícím jeden bilion korun a to do 130 zemí světa.

 

Jan Černý
mluvčí

Mob.: +420 775 852 535 | Tel.: +420 222 842 027
Fax: +420 222 844 100 | cerny@egap.cz

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
Vodičkova 34/701, 111 21, Praha 1, www.egap.cz